Австралійська рада зі стандартів бухгалтерської звітності (Australian Accounting Standards Board, AASB) внесла зміни до стандартів концесії для надання послуг.

Концесійні активи включають дороги, мости, тунелі, в’язниці, лікарні, аеропорти, морські порти та водорозподільні споруди. AASB 2019-2 вносить зміни до методу ретроспективного аналізу, який було введено AASB 1059, що дає змогу концесієдавцю не застосовувати AASB 16 «Оренда» до активів, які за AASB 1059 належать до концесійних.

AASB також опублікувала огляд серйозних недоліків стандарту AASB 2019-X «Клас активів у формі права користування, що виникає на умовах концесійної оренди», яким у своїй роботі керуються громадські організації.

В огляді Австралійська рада зі стандартів бухгалтерської звітності запропонувала:

  • дозволити розглядати активи у формі права користування, що виникає на умовах концесійної оренди, як окремий клас активів;
  • передбачити можливість для уряду і сектора державного управління оцінювати ці активи за собівартістю або за справедливою вартістю в разі подальшої оцінки, розширюючи чинну пільгу щодо оцінки під час первісного визнання.