На практиці незалежно від розміру компанії очікування її вищого керівного органу – це мати надійного бізнес-радника в особі внутрішнього аудиту. Саме тому перед внутрішнім аудитом стоять амбітні та відповідальні завдання. Забезпечити відповідність цим очікуванням внутрішньому аудиту великого міжнародного холдингу порівняно з невеликою компанією, яка провадить діяльність на одному ринку, набагато складніше. Основні складнощі, з якими стикається внутрішній аудит великого міжнародного холдингу, можна класифікувати відповідно до основних завдань, покладених на внутрішній аудит.

Оцінювання системи корпоративного управління

  • складна система організації материнської компаній та її зв’язків з дочірніми;
  • різні юридичні вимоги в кожній країні, у якій працюють дочірні компанії.

Оцінювання системи управління ризиками

  • різні особливості та реалії кожної окремої країни, у якій працює дочірня компанія холдингу;
  • широкий спектр ризиків, що притаманний різним видам діяльності (залежно від типу діяльності компанії: виробництво, продажі, надання послуг тощо);
  • широкий спектр ризиків, притаманний різним продуктам материнської компанії, з якими працює кожна окрема дочірня компанія.

Оцінювання системи внутрішнього контролю

  • різні внутрішні бізнес-процеси залежно від виду діяльності компанії;
  • різний розмір дочірніх компаній та обсяг їхнього бізнесу;
  • різні ІТ-програми, що їх використовують дочірні компанії.
  • різні та відмінні налаштування перебігу бізнес-процесу в ІТ-програмах;
  • різні організаційні структури та лінії підпорядкування в дочірніх компаніях.