Рада з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності інформації (IAASB) опублікувала нову стратегію та план роботи на 2020–2023 роки.

На поточний період визначено три головні стратегічні цілі IAASB. Перша – стандарти IAASB мусять забезпечувати основу для високоякісного аудиту. Крім того, організація бере на себе відповідальність надавати впевненість у наданій інформації.

Друга стратегічна ціль – упровадження інноваційних способів роботи для зміцнення спритності, можливостей та потенціалу.

Третя ціль – підтримання та поглиблення відносин із зацікавленими сторонами.

Докладніше ознайомитися з новою стратегією та планом роботи можна на вебсайті IAASB.