Рада з фінансової звітності Великобританії (UK’s Financial Reporting Council’s, FRC) завершила свій перший тематичний огляд звітності компаній з моменту початку поширення COVID-19.

Незважаючи на те, що компанії надають достатню інформацію, яка дає змогу користувачам зрозуміти наслідки впливу коронавірусу на їхню діяльність та перспективи подальшого розвитку, було б краще, якби, наприклад, у проміжних звітах інформація розкривалась ширше.

Тематичний огляд, у якому вибірково аналізувалися проміжні звіти за березень та річні звіти, пропонує рекомендації та приклади того, як компанії можуть покращити підготовку річних та проміжних звітів.

FRC підкреслила, що компанії наразі мусять:

  • пояснювати суттєві судження та оцінки, зроблені під час підготовки звітів, та надавати змістовний аналіз чутливості й детальну інформацію про потенційні результати для підтвердження невизначеності розрахункових оцінок;
  • розкривати будь-які суттєві судження, висловлені під час визначення того, чи існує суттєва невизначеність щодо їх здатності продовжувати свою діяльність;
  • переконатися, що припущення, які використовуються для визначення безперервності діяльності компанії, сумісні з припущеннями, що використовуються в інших розділах фінансової звітності;
  • послідовно застосовувати поточні облікові політики щодо виняткових та інших статей, які стосуються доходів та витрат, пов’язаних з пандемією COVID-19, та в жодному разі не розподіляти довільно доходи та витрати на ті, що зазнали впливу COVID-19, та ті, які з ним не пов’язані;
  • підготувати проміжні звіти, які містять достатню інформацію, що пояснює вплив COVID-19 на діяльність компанії, її стан та перспективи.

Виконавчий директор FRC з питань нагляду Девід Рул (David Rule) зауважив: «Вплив пандемії COVID-19 на бізнес є всеохопним, але він дещо різниться залежно від галузі, регіону та компанії. Цей огляд підкреслює, наскільки важливим для звітності компанії є пояснення не тільки того, як COVID-19 позначився на результатах діяльності компанії, але і як це може вплинути на її майбутнє. Спираючись на приклади, ми надаємо подальші рекомендації та розробляємо норми, аби підтримати як компанії, так і користувачів фінансової звітності в цей складний період».