Згідно з останніми даними, зібраними Радою з фінансової звітності Великобританії (FRC), існує певна проблема в дотриманні політики різноманітності на найвищих рівнях управління компаній, оскільки рівень партнера є найменш різноманітним з боку забезпечення ґендерної рівності, представництва етнічних меншин та людей з інвалідністю.

У звіті FRC «Ключові факти і тенденції у сфері бухгалтерської професії» за 2019 рік вказано, що вперше за п’ять років жінки становлять 50% всіх студентів професійних організацій та 37% їх членів. Однак водночас у великих фірмах лише 20% партнерів – жінки.

У великих компаніях представники етнічних меншин займають лише 6,7% партнерських позицій, а у фірмах, де працює менше 200 людей, цей показник дорівнює нулю.

Інші ключові моменти звіту:

  • усі професійні організацій мають політику забезпечення культурного різноманіття або ж дотримуються цього принципу. Однак із 20 опитаних аудиторських фірм три (15%) досі не розробили таку політику. У них немає поважної причини, аби не проводити політику культурного різноманіття, тому потрібно вжити термінових заходів, щоб виправити ситуацію;
  • високий відсоток професійних організацій досі збирає дані про вік, расу та стать своїх членів та студентів;
  • менша кількість організацій займається збором інформації щодо представництва людей з інвалідністю та етнічних меншин.

Генеральний директор FRC Джон Томпсон (Jon Thompson) зазначив: «Фірми повинні демонструвати на своєму прикладі дотримання принципів різноманітності та інклюзивності, а також дієвість своєї політики в усуненні будь-яких недоліків. Хоча результати, представлені у звіті, свідчать про певний прогрес, залишаються фірми, які негативно впливають на статистику через відсутність відповідної політики. Зрозуміло, що потрібно пришвидшити процес впровадження політики різноманітності, аби керівники компаній мали можливість забезпечити однакові можливості для всіх своїх працівників».