Аудиторські фірми мусять просувати свої послуги. І тут їм на допомогу приходить PR. Його потенціал в аудиті – колосальний, адже інструменти справді працюють, потрібно лише відшукати їх. А тут, власне, і починаються «промахи». Яких помилок найчастіше припускаються аудиторські фірми, просуваючи свої послуги?

Як правило, піарник, якого запрошують на роботу в аудиторську фірму, має невеликий досвід роботи у сфері просування послуг. Ситуація ускладнюється й тим, що цій людині часто-густо доводиться працювати з нуля – попередників у PR-менеджера або не було, або їхня діяльність не мала нічого спільного з просуванням. Начитавшись інформації про аудит і загальні стратегії просування послуг та маючи успішний досвід роботи в компанії, що займалася, скажімо, виробництвом продукції, такий спеціаліст покладає найкращі сподівання на пряму рекламу та іміджеві статті в ділових виданнях.

Однак, незважаючи на зусилля піарника і солідний бюджет такої рекламної кампанії, кількість клієнтів не збільшується. Поширеними помилками в просуванні аудиторських послуг є спроби прямого перенесення прийомів і методів, властивих товарним ринкам, у царину послуг.

Як одні з найбільш невдалих прикладів просування аудиторських послуг можна назвати використання можливостей масової реклами і безособове розсилання комерційних пропозицій. І хоча схема роботи, коли через пряму рекламу назва компанії популяризується, а іміджеві оди формують довіру до неї, має досить логічний вигляд, назвати її професійною не можна. Аудиторські послуги – доволі складні за своєю суттю, навіть зараз вони потребують роз’яснення. Тому для їх популяризації PR має особливе значення. Реклама в цій ситуації відіграє другорядну роль і є додатковим інструментом впливу.

Скептично сприймається і наскрізь позитивна інформація, надрукована на шпальтах видань. Щодо останніх, то більшість спеціалістів сумніваються в доцільності розміщення тут іміджевих статей. А в часи тотальної економії це ще й невиправдано дорого. Ефективнішою є співпраця зі спеціалізованими газетами і журналами. Ціни в них значно приємніші.

До того ж варто не просто регулярно розміщувати іміджеві статті про діяльність компанії, а й залучати до коментарів та експертних оцінок, потрібних для об’єктивного висвітлення на сторінках видання тієї чи іншої проблеми, аудиторів, які працюють у компанії.

Кожна аудиторська фірма у своїй діяльності стикається з безліччю складних питань, знайти відповіді на які буває дуже важко. І все ж замовник їх отримує у формі письмових або усних консультацій, які потім можна використовувати як матеріал для статті у спеціалізованому виданні. Звісно, будь-яку конкретику слід попередньо вилучити – для аудиторської фірми інтереси замовника – передусім.

Не варто нехтувати можливістю участі у профільних семінарах або виставках. Такі заходи додають компанії солідності. Крім того, із дещо абстрактних аудиторські послуги перетворюються на конкретну допомогу, стаючи ближчими і зрозумілішими потенційному замовнику. Сьогодні більшість заходів відбувається онлайн, тож узяти в них участь можна за цілком прийнятну вартість.

Щодо розсилання, то воно має бути цільовим і максимально персоналізованим. Не намагайтеся брати великими кількостями розісланих пропозицій. Краще підготувати листа, у якому ваш потенційний замовник міг би побачити вирішення своєї проблеми.