Функції внутрішнього аудиту тривалий час виконували лише штатні спеціалісти компанії. З плином часу ситуація змінилася, і значна кількість європейських та американських організацій перейшли на частковий або повний аутсорсинг функцій внутрішнього аудиту. Свій внесок у цю справу зробила пандемія, і тепер утримувати штатних фахівців стало невиправдано дорого.

Сучасні функції внутрішнього аудиту стосуються широкого кола питань, вирішити які можуть різні спеціалісти. Це не лише внутрішні аудитори, а й фахівці з фінансового прогнозування, управління ризиками і навіть кібербезпеки. Тільки за повної комплектації штату функція внутрішнього аудиту може бути справді ефективною.

Добір, утримання й мотивація таких людей стали досить складним і витратним завданням для багатьох компаній. Саме тому вони передали деякі функції та завдання внутрішнього аудиту на аутсорсинг. Такі послуги вже були в арсеналі аудиторських фірм.

Сьогодні у світі внутрішній аудит можна передати на повний аутсорсинг. У такому випадку всі функції внутрішнього аудиту забезпечує зовнішній спеціаліст – представник аудиторської фірми, а в деяких випадках навіть групи таких представників. Повністю передати на аутсорсинг внутрішній аудит, як правило, зважуються невеликі компанії.

Великі підприємства здебільшого віддають перевагу частковому аутсорсингу, передаючи підрядникам окремі функції підрозділу внутрішнього аудиту. Виконання плану внутрішнього аудиту за таких умов здійснює команда штатних внутрішніх аудиторів і зовнішніх фахівців аудиторської фірми.

Інколи аудиторську фірму наймають разово для виконання тих чи інших завдань внутрішнього аудиту. Скажімо, за потреби виконати складну роботу у стислі терміни, реалізувати спеціальні проєкти чи залучити до роботи вузькоспеціалізованих працівників.

Трапляються випадки, коли конкретні обов’язки, що стосуються підрозділу внутрішнього аудиту, покладають на третю сторону, здебільшого аудиторську фірму, яка повинна виконати їх в обмежений термін.

Компанія, передаючи на аутсорсинг аудиторській фірмі внутрішній аудит, дістає чимало переваг. Так, комітети з аудиту, ради директорів та правління компаній отримують достатні гарантії, що робота виконується і компанія поінформована про всі можливі загрози та ризики. Особливо це важливо для бізнесів із найвищим ступенем ризику. Таким компаніям потрібно мати персонал з високою кваліфікацією, яку потрібно постійно підтримувати. Бізнес повинен виділяти величезні бюджети на навчання працівників, їх розвиток, розширення та поглиблення знань.

Це не завжди доцільно й вигідно з позиції фінансового планування. Набагато ефективніше і вигідніше скористатися послугами зовнішнього персоналу, в удосконалення знань якого вкладає стороння організація. Водночас аудиторським фірмам, які планують надавати послуги з внутрішнього аудиту, потрібно розуміти, що головним чинником успіху є висококваліфіковані працівники. Вони мають бути значно компетентнішими за персонал замовника. Тож витрат на навчання не уникнути.