Американська Рада зі стандартів фінансової звітності (US Financial Accounting Standards Board, FASB) випустила формальне оновлення до стандартів з обліку гудвілу, яке обумовлює альтернативний підхід до оцінки гудвілу на знецінення для приватних та некомерційних організацій. Це означає значне спрощення чинної практики оцінки на основі подій-тригерів.

До цього часу тестування гудвілу на знецінення проводилося в разі виникнення певних подій, які могли служити сигналом того, що справедлива вартість гудвілу відтепер менша його відображеної балансової вартості. Звучить логічно, але на практиці компаніям доводилося відстежувати такі події протягом усього річного звітного періоду.

Багато хто у своїх зверненнях до FASB вказував на неадекватність такого підходу в проміжні періоди, якщо фактично доводиться складати на основі US GAAP тільки річну звітність. За їхніми словами, через наявність вимоги все одно доводилося складати проміжні баланси і прогнозні грошові потоки, але пов'язані з цим трудовитрати не можна порівняти з важливістю цих процедур, якщо говорити про фактичну публікацію звітності за підсумками завершеного звітного періоду, де це хоча б виправдано.

Щоб полегшити компаніям життя, FASB дозволила проводити оцінку подій-тригерів і відповідне оцінювання гудвілу на знецінення лише на кінець звітного періоду, коли відбувається публікація звітності – не важливо, проміжний чи це період чи річний.

Зміни в стандартах застосовні на проспективній основі для звітності за періоди після 15 грудня 2019 р. Дострокове використання дозволено і для проміжної, і для річної звітності, яка не була оприлюднена і/або не була підготовлена до 30 березня, коли вийшло оновлення. Застосовувати його на ретроспективній основі щодо проміжної звітності, яка вже оприлюднена (що належить до річного періоду, коли відбулося впровадження), забороняється.