Рада з питань державних стандартів бухгалтерського обліку США (GASB) представила пропозиції щодо поліпшення вимог до обліку та фінансової звітності, що стосуються змін в облікових політиках та виправлень бухгалтерських помилок. Основне завдання – спрощення звітності фінансової інформації з одночасним підвищенням її надійності, послідовності, актуальності та порівнянності.

Чинний сьогодні в американській системі набір вимог міститься в стандарті, який вийшов у 2010 році, але при цьому сам посилається на ще більш «древні» вимоги від спорідненої організації FASB і американського Інституту сертифікованих бухгалтерів (AICPA) 70-х років минулого століття. Нічого дивного, що вимоги морально і у всіх інших аспектах застаріли, що й призводить до помітної варіативності облікової практики, виявленої GASB під час попереднього дослідження перед стартом проєкту.

Попередній варіант нового стандарту для початку пропонує нові визначення основних для розуміння категорій:

  • зміни в бухгалтерських принципах;
  • зміни в оціночних значеннях;
  • зміни всередині організації, що звітує, або зовнішній вплив на неї;
  • корекція помилок у фінансовій звітності за попередні періоди.

Це все різні зміни в обліку, і для кожної категорії GASB збирається впровадити чіткі і зрозумілі вимоги, у тому числі до розкриття у примітках до звітності та обов’язкової до подання додаткової інформації.