Європейська Комісія визначила нові цілі фінансової стійкості. І як завжди, коли порушується питання європейської фінансової стійкості, у відповідних посланнях до Європарламенту, Ради Європи та інших органів вищого керівництва ЄС не обходиться без згадки міжнародних стандартів фінансової звітності та їх впливу на стійкість.

Комісія цілком підтримує нинішні міжнародні ініціативи щодо інтеграції факторів стійкості в систему фінансової звітності та чекає від цього найвищих результатів. Єврокомісія тісно співпрацює з Радою з МСФЗ, Європейською консультативною групою з фінансової звітності (EFRAG), Європейською організацією з цінних паперів і ринків (ESMA) та іншими органами з питань правильної інтеграції ризиків стійкості до фінансових звітів – зокрема, як правильно і вчасно визнавати й відображати у фінансовій звітності кліматичні та екологічні ризики.

Далі йдеться про загальновизнані світові стандарти звітності сталого розвитку і висловлюється побоювання, що без них системи світових стандартів можуть взаємно перетинатися, суперечити одна одній, непослідовно застосовуватися і конкурувати щодо значущості. З цієї причини Єврокомісія вітає базові глобальні основи стійкої звітності і рекомендує для Європи подальшу надбудову стандартів звітності сталого розвитку на цій основі, які будуть враховувати концепцію «подвійної суттєвості» (суттєвості впливу на екологію і навпаки), вирішувати актуальні проблеми стійкої звітності і відповідати положенням нещодавно запропонованої Директиви звітності сталого розвитку (CSRD).