Рада з фінансової звітності Великобританії (FRC) опублікувала Заяву про наміри щодо актуальних проблем з розкриттям ESG-факторів у звітності, де обговорює проблемні сфери розширеної звітності, що не задовольняє поки що запити її користувачів. Далі регулятори розповідають про те, що мають намір робити у зв'язку з цим для регулювання.

За словами представників FRC, обсяг майбутніх змін в регулюванні, який і так вже значний, продовжує збільшуватися. У міру їх впровадження починають виникати невирішені проблеми, пов'язані з підготовкою ESG-звітності, її поданням, підтвердженням достовірності, наглядом тощо.

Британські регулятори вважають, що їм необхідно зосередитися саме на них. Зокрема, підготовка розширеної звітності повинна бути приведена у відповідність до інформаційних потреб її користувачів. Аудит та інші завдання з підтвердження достовірності потрібні для того, щоб розкрита інформація була надійною і відповідала стандартам. Питання подання звітності потрібно вирішити для того, щоб був забезпечений доступ до неї всіх зацікавлених сторін. Нагляд і регулювання необхідні, щоб переконатися в дотриманні встановлених вимог і загальної ефективності всієї системи звітності сталого розвитку.

У минулому році FRC озвучила свої очікування щодо майбутньої звітності публічних компаній у Великобританії – їм, мовляв, необхідно розкривати у своїй звітності інформацію відповідно до рекомендацій технічної групи з кліматичних розкриттів (TCFD) і стандартів від американського розробника SASB.

Утім, багато британських компаній на добровільній основі вже застосовують секторальні стандарти від SASB, оскільки ця система стандартів враховує специфіку окремих галузей.