Рада з державних стандартів бухгалтерського обліку США (GASB) розпочала перегляд підходу на рівні базових концепцій до розроблення вимог до розкриття інформації у примітках. Рішення продиктоване підсумками попередньо проведеного дослідження поточних вимог, які потребують вдосконалення.

Переглянуті концепції покликані наділити GASB критеріями для більш послідовної оцінки якості майбутніх розкриттів у примітках під час роботи над новими стандартами. Крім того, ключовим стейкхолдерам також має стати трохи зрозуміліше, на основі яких фундаментальних концепцій працює GASB.

Нові/переглянуті концепції після свого затвердження повинні більш чітко визначити:

  • мету приміток до фінансової звітності;
  • передбачуваних кінцевих користувачів цих приміток;
  • типи інформації, обов'язкової до розкриття у примітках;
  • типи інформації, які не підходять для розкриття в примітках.