Рада з МСФЗ випустила формальне звернення щодо надання інформації стосовно практичних аспектів застосування стандарту з обліку фінансових інструментів – МСФЗ (IFRS) 9.

Підсумковий варіант стандарту був повністю готовий в липні 2014 року, а набрав чинності в січні 2018 року, замінивши колишній стандарт IAS 39 для всіх організацій, крім тих, чиїм основним напрямом діяльності є страхування. У жовтні минулого року на чергових зборах члени IASB ухвалили рішення починати традиційне для всіх МСФЗ вивчення ефективності практичного застосування – Post-Implementation Review (PIR).

Оскільки стандарт дуже об'ємний, то випускався частинами, що було необхідно з урахуванням непростих умов після світової фінансової кризи. Наразі досліджують практичні аспекти застосування вимог щодо класифікації та оцінки з метою визнання фінансових інструментів у звітності і вимог до розкриття відповідної інформації у примітках.

У зверненні можна побачити три групи питань. Окрім більш загального питання щодо того, чи приводять нові вимоги до класифікації та оцінки до розкриття користувачам фінансової звітності більш корисної інформації про суми, час виникнення і невизначеності майбутніх грошових потоків, автори хочуть знати думки щодо забезпечення стандартом можливості співвідносити оцінку фінансових активів з характеристиками їх грошових потоків й управлінням цими грошовими потоками.

Окрема група питань присвячена вибору бізнес-моделі для управління фінансовими активами – чи працює вона у відповідності з очікуваннями розробників МСФЗ, а якщо ні, то чому. Чи можна при цьому послідовно проводити оцінку бізнес-моделей, і чи призводить це до непередбачених наслідків.

Третя група питань стосується оцінки пов'язаних з фінансовими активами грошових потоків.