Міжнародна рада зі стандартів фінансової звітності для громадського сектору (IPSASB) випустила оновлення до чинного стандарту IPSAS 5 «Витрати на позики», забезпечивши його ілюстративним посібником із застосування та прикладами. Ці додаткові матеріали демонструють визначення моменту капіталізації витрат у різних ситуаціях, які регулярно трапляються в обліковій практиці громадських організацій.

Обов'язкові вимоги IPSAS 5 не порушені, і залишається можливість вибору між капіталізацією і списанням через прибутки і збитки.

«Ми реалізували цей проєкт, щоб проілюструвати застосування чинних принципів IPSAS 5 в унікальних для громадського сектору сценаріях, – пояснює голова Ради Єн Каррутерс (Ian Carruthers). – Нове керівництво повинно допомогти нашим користувачам із застосуванням чинного стандарту у непростих ситуаціях на практиці, з якими вони зіткнулися при визначенні того, які саме витрати на позики можна капіталізувати і коли саме».

Як правило, у громадському секторі йдеться про капіталізацію витрат у разі запозичення коштів пов'язаною особою або в разі отримання фінансової допомоги від держави.