Американська Рада зі стандартів фінансової звітності (FASB) запропонувала оновити вимоги до подання проміжної звітності та розкриття інформації у примітках до неї. Коментарі прийматимуться до кінця січня наступного року. Зміни запропоновані в межах більш загального проєкту FASB щодо спрощення та підвищення ефективності розкриттів.

Наразі коригується Розділ (Topic) 270 американських кодифікованих стандартів із проміжної звітності за US GAAP – зміни мають цікавити всіх, хто повинен займатися її підготовкою. З головного можна виділити таке:

1) додавання нової вимоги, яка раніше значилася у Комісії з цінних паперів та бірж у Regulation S-X (загальний набір вимог до фінансової звітності громадських компаній). Йшлося про вимогу розкривати у фінансовій звітності за проміжний звітний період дані про суттєві події або транзакції, що відбувалися із закінченням попереднього річного періоду. Після випуску у 2018 році оновлення з тексту Regulation S-X параграф вилучили, тому FASB додає тут новий принцип, який ґрунтується на попередньому формулюванні, що містилося в Regulation S-X. Розкривати дані можна з урахуванням специфіки транзакції чи події;

2) пояснення альтернативних варіантів подання фінансової інформації у проміжній звітності та розкриття даних у примітках згідно з US GAAP. Наприклад, тепер чітко виділено три різні формати фінансової звітності та приміток:

  • фінансова звітність з тим самим рівнем деталізації, що й попередня річна фінансова звітність, щодо будь-яких статей та будь-яких приміток у проміжній звітності у межах вимог повного комплекту US GAAP;
  • фінансова звітність з тим самим рівнем деталізації, що й попередня річна фінансова звітність, але при цьому обмежені розкриття у примітках у межах скорочених вимог до розкриття з Topic 270 щодо проміжної звітності;
  • скорочений варіант подання проміжної звітності та скорочений варіант розкриттів у межах вимог Topic 270.