Організації продовжують стикатися зі швидкими змінами в умовах COVID-19, змін клімату та технологічних інновацій. З цією трансформацією тісно пов'язана роль фінансової функції та набір її навичок.

Дослідження «Шлях трансформації: фінанси та гнучкість організації», яке провела ACCA спільно з платформою «Покоління фінансових директорів» (Generation CFO) та Асоціацією дипломованих бухгалтерів Австралії та Нової Зеландія (CA ANZ) закликає фінансові функції очолити ці зміни, інакше вони ризикують залишитися поза трансформацією.

Згідно з дослідженням ACCA, необхідно, щоб організації теж визначилися із ставленням до ролі фінансистів. Вона повинна відповідати цілям організації, щоб продовжувати робити вагомий внесок у перетворення. Ролі фінансових команд розширюються, вони керують операційними, кліматичними та нефінансовими даними, роблячи висновки на основі аналізу даних. Вони повинні бути в центрі трансформації як ключові гравці, що впливають підвищення ефективності організації.

Фінансовим фахівцям слід змістити фокус уваги на розвиток талантів, реконфігурацію ланцюжків постачання та боротьбу з кліматичними змінами. Не відмовляючись від звичних фінансових показників ефективності, необхідно знайти баланс між довгостроковими та короткостроковими цілями та зберегти високий рівень соціальної відповідальності. Ключем до цього є відкрита до інновацій організаційна культура, що сприяє залученості всіх учасників бізнес-процесів.

Перетворення повинно починатися з організаційної мети та бачення, потім переходити до стратегії та способів вимірювання ефективності. У міру того, як організації дедалі частіше замислюються про нефінансові та фінансові показники, необхідно усвідомити роль, яку фінансові фахівці мають відігравати з самого початку будь-якого проєкту трансформації. Виконавчі директори (CEO) дедалі частіше залучають фінансових директорів (CFO) для оцінки результатів та стратегічного консультування у багатьох аспектах, і ця тенденція посилилася під час пандемії.

Висновки експертів АССА

 • Роль фінансового департаменту необхідно переосмислити, щоб зробити значний внесок у процес організаційної трансформації.
 • Зосередити увагу на цілях та споживчих цінностях в умовах безперервного процесу перетворень.
 • Ключові фактори успіху – сильне керівництво та організаційна культура.
 • Програми мають більш важливе значення, ніж проєкти. Також важливі бізнес-кейси, орієнтовані на соціальну відповідальність та ESG, а не лише на витрати.
 • Драйвер трансформації – бізнес, а не технології.
 • Темпи технологічних та організаційних змін лише зростатимуть.
 • Ефективне використання даних та процесів – ключ до трансформації.
 • Хмара – це лише інструмент для перетворення, а не кінцева мета.

Поради фінансовим фахівцям

 • Перетворити фінансовий відділ на команду фахівців із фінансового прогнозування.
 • Активно взаємодіяти із стейкхолдерами, працювати над клієнтським досвідом та сталим розвитком.
 • Розвивати організаційну культуру, відкриту до змін.
 • Керуватися цінностями у процесі трансформації.
 • Розробляти нові гнучкі бізнес-моделі.
 • Брати участь у програмах підвищення кваліфікації.
 • Забезпечувати управління ризиками та контролювати застосування нових бізнес-моделей і технологій на всіх етапах перетворення.