Рада з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності звітності (IAASB) раніше випустила керівництва на допомогу з впровадженням нових основ управління якістю аудиту. Вони стосуються стандартів управління якістю аудиту ISQM 1 і ISQM 2, однак до цих же основ також відноситься оновлена ​​в 2020 році версія стандарту МСА (ISA) 220 «Контроль якості при проведенні аудиту фінансової звітності». Щодо нього було випущено нове керівництво.

Усі три стандарти обов'язково застосовуватимуться щодо аудиту фінансової звітності за періоди, що починаються після 15 грудня цього року. Ці керівництва роз'яснюють особливості практичного застосування та перехідні положення, але не змінюють самих вимог. Ба більше, ознайомлення з ними не варто сприймати як повноцінну заміну вивченню самих стандартів з управління якістю аудиту.

IAASB закликає аудиторські організації якомога раніше розпочинати впровадження нових основ у практику, тому що в порівнянні з тим, як усе організовано сьогодні, зміни можуть виявитися досить значними.