Останнім часом внутрішні аудитори приділяють менше уваги контролю збереження активів на підприємстві. Раніше в Україні на нього покладалися функції контрольно-ревізійного структурного підрозділу. Слід зазначити, що у світі до обов’язків служби внутрішнього аудиту ніколи не входив контроль за активами підприємства. Нинішній тренд свідчить про наближення вітчизняної практики внутрішнього аудиту до міжнародної.

Щодо підпорядкованості служб внутрішнього аудиту, то вона переважно підзвітна й підконтрольна вищим органам управління підприємством, наприклад, раді директорів чи комітету з аудиту, що відповідає вимогам міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту і кращим світовим практикам. Така тенденція поширена як у світі, так і в Україні. Користувачами результатів роботи служб внутрішнього аудиту є вищі виконавчі органи управління підприємств і ради директорів.

Більшість компаній світу воліють отримати зовнішню незалежну оцінку якості роботи служби внутрішнього аудиту. Сформувавшись у Європі, цей тренд потроху починає поширюватися й Україною. До незалежної перевірки, як правило, залучають зовнішніх аудиторів. Тенденція до контролю якості роботи служб внутрішнього аудиту свідчить про бажання власників та вищого керівництва компанії покладатися на внутрішній аудит та ухвалювати на основі наданої ним інформації управлінські рішення.