Британська рада зі стандартів фінансової звітності провела спеціальне дослідження, метою якого була діагностика якості аудиту в усьому світі через розвиток і впровадження корпоративної культури.

Головний висновок дослідження зводиться до того, що аудиторські фірми повинні розвивати в себе культуру, яка дійсно б цінувала та нагороджувала якісний аудит, і яка підкреслювала б важливість «правильних вчинків» аудиторів у інтересах громадськості.

У дослідженні акцентується увага на ключових сферах корпоративної культури аудиторських фірм, які варто розвивати для досягнення високої якості аудиту.

Насамперед будь-яка аудиторська перевірка повинна базуватися на таких фундаментальних принципах, як цілісність, об'єктивність, незалежність та професійний скептицизм. Крім того, партнери аудиторської фірми та її персонал мають чітко усвідомлювати соціальне значення аудиту та його роль у забезпеченні прозорості та цілісності бізнесу.

З метою забезпечення якості аудиту важливо поглибити внутрішній аналіз для визначення культурних та поведінкових факторів, які так чи інакше впливають на результати аудиторської перевірки. У своїй роботі аудиторські фірми повинні керуватися збалансованим підходом до штрафів за неякісну роботу та нагород за суттєвий внесок у забезпечення якості аудиту.

Варто відзначити, що звіт, який стосується впливу корпоративної культури на якість аудиту, публікується вперше. У майбутньому Британська рада зі стандартів фінансової звітності планує проводити більш детальне вивчення корпоративної культури найуспішніших аудиторських фірм та ділитися результатами таких досліджень.