Фахівці міжнародної аудиторської фірми EY підготували огляд глобальних тенденцій у сфері управління персоналом.

Сьогодні до головних факторів, що впливають на сферу управління персоналом, можна віднести технологічний прогрес, демографічні зміни та геополітичну ситуацію.

На думку фахівців EY, щоб побудувати організацію, яка зможе бути ефективною в сучасному потоці змін, потрібно впроваджувати людиноорієнтований підхід до управління персоналом (Human to Human Approach).

Корпоративна культура є головною конкурентною перевагою, яку неможливо скопіювати, адже це єдиний чинник, який можна контролювати в умовах мінливого середовища. Її компоненти, швидше за все, залишаться незмінними, а от їхні характеристики зміняться, щоб відповідати новому профілю співробітника та бізнесу.

Компаніям необхідно змінювати підходи до управління ключовими функціями HR, до яких можна віднести стратегічне планування робочої сили, пошук і підбір персоналу, навчання і розвиток, управління ефективністю, визнання і винагороду.

Функція стратегічного планування персоналу дозволяє компаніям приймати зважені рішення щодо комплектації штату, необхідного для реалізації бізнес-стратегії. Компаніям варто звернути увагу на інструменти HR-аналітики для стратегічного планування та розглянути можливості залучення комбінованої робочої сили. Дедалі частіше компанії залучають не тільки штатних співробітників, але й зовнішніх галузевих експертів, фрілансерів, контрактників на проекти чи на сезонну зайнятість.

Пошук талантів – саме так сьогодні називають процес рекрутингу – вийшов далеко за рамки безпосередньо пошуку та найму співробітників, залучаючи всі відділи та напрями діяльності компанії до цього процесу. Більшість моделей підбору персоналу швидко застарівають, оскільки не відповідають викликам новітніх технологій, мінливим потребам бізнесу і можливостям кандидатів, що постійно зростають. До головних тенденцій рекрутингу можна віднести переосмислення процесу пошуку, формування бренду роботодавця та використання сучасних технологій для обробки великих масивів даних.

Навчання і розвиток персоналу – один з найважливіших інструментів в арсеналі HR. Ефективний процес підготовки спрямований на забезпечення співробітників інформацією, що допоможе їм розвивати необхідні навички для досягнення цілей організації. Програми навчання сприяють швидкій та успішній адаптації нових співробітників, а також слугують інструментом залучення і мотивації, розвивають почуття активної приналежності до компанії, що значно підвищує ефективність їхньої роботи. Новітня концепція «навчання протягом усього життя» (Lifelong Learning) поєднує як саму ідею того, що людина навчається постійно, вивчаючи нові професії та одержуючи нові кваліфікації, так і інструменти, що допомагають втілити цю ідею в практику.

Управління ефективністю персоналу – одне з ключових завдань HR, оскільки лише стратегічний та інтегрований підхід до управління ефективністю співробітників може забезпечити стабільний успіх організації. Проведення регулярної оцінки ефективності персоналу дозволяє узгодити особисті та корпоративні цілі, допомагає визначити зони для розвитку і напрями для найбільш продуктивної роботи співробітників та організації в цілому.

У сучасних умовах роботодавцю все складніше залишатися конкурентоспроможним і залучати талановитих фахівців. Дедалі частіше компанії відчувають необхідність запроваджувати додаткові заходи для залучення і утримання найкращих співробітників. Крім збільшення розміру заробітних плат і премій, передові компанії прагнуть комплексно переглянути підхід до системи винагороди, забезпечуючи її прозорість, гнучкість та унікальність.