Європейська комісія розпочала публічне обговорення планів реформування контрольних заходів Євросоюзу щодо обміну даними. Зокрема, зазначені заходи передбачають передачу неособистих даних, генерованих машиною

Ризик-менеджмент є одним з найважливіших питань, якими стурбовані аудиторські комітети. Такі висновки дослідження, проведеного KPMG, у якому взяли участь понад 800 представників аудиторських комітетів та кафедр із 42 країн світу.

Будь-які рішення, що стосуються важливих аспектів життя швейцарців, приймаються шляхом голосування. Не стала винятком і пропонована урядом податкова реформа , якою передбачалося внести суттєві зміни в систему сплати та нарахування корпоративних податків.

Міжнародна федерація бухгалтерів (далі − МФБ) ухвалила використання інтегрованої звітності . У своєму документі «Удосконалення організаційної звітності: ключові аспекти інтегрованої звітності» вона наголосила, що інтегрована звітність є шляхом досягнення більш когерентної системи корпоративної звітності через прозорий алгоритм дій підготовки окремих звітів

Програма Організації Об’єднаних Націй із захисту навколишнього середовища (ЮНЕП) та провідний китайський постачальник фінансових онлайн-послуг Ant Financial Services Group випустили нестандартну приватно-публічну програму, спрямовану на стимулювання розвитку цифрових технологій у фінансовому секторі для забезпечення екологічних потреб суспільства

З 1 січня експортери товарів до Європейського Союзу з низькотарифним доступом до Загальної системи преференцій (GSP) ЄС повинні були почати працювати за правилами нової Системи зареєстрованих експортерів (REX).

Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (далі − Рада з МСФЗ) 29 березня для проведення консультацій з громадськістю опублікувала запропоновані поправки до МСФЗ 8 «Операційні сегменти».

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору IPSAS 40 «Об'єднання у державному секторі» запроваджує міжнародні вимоги до ведення обліку, що враховують потреби державного сектору при обліку об'єднань підприємств чи операцій