Останнім часом компанії, які ще кілька років тому працювали на швидке зростання, не приділяючи належної уваги контролю витрат, правильності та ефективності ведення діяльності, кардинально змінили свої підходи. З поширенням коронавірусу світом ситуація докорінно змінилася й досі не стабілізувалася. Наразі бізнес вимагає часом докорінної трансформації і зміни звичних підходів до провадження діяльності та комунікації з клієнтами.

Коронакриза торкнулася всіх напрямів бізнесу і в більшості випадків змусила підприємства кардинально змінюватися. Не став винятком і аудит. А втім, не лише пандемія спонукає його до глобальних трансформацій. Що впливає на аудит сьогодні? Як змінюється постковідна реальність і як аудиторам безболісно «вписатися» у коловорот змін?

Хоча аудит найменше піддається різного роду трансформаціям, пандемія внесла свої корективи у звичне аудиторське життя, змушуючи аудит модернізуватися нарівні з іншими сферами діяльності. Найбільш яскраво ці процеси сьогодні проявляються у Великій Британії. Що відбувається з аудитом у Туманному Альбіоні і як ці процеси можуть позначитися на вітчизняному ринку аудиту – далі.

Проєктом називають комплекс заходів, які виконують упродовж певного часу, результатом чого є створення готового продукту. Проєкти виконують у межах виділених на них ресурсів – фінансових, людських, часових тощо. Аудиторські перевірки є нічим іншим, як проєктом. Вони мають мету, строки, а на їх проведення виділяються ресурси, передбачають виконання певних процедур у визначений проміжок часу та надання замовнику звіту незалежного аудиту – готового продукту.

Цьогоріч бізнес зіткнувся з найбільшими викликами, спричиненими світовою пандемією. Життя почало змінюватися просто на очах, а всі моделі ведення бізнесу в мить безнадійно застаріли.

Більшість аудиторських фірм, що працюють в Україні, на сьогодні є членами міжнародних мереж або асоціацій. Водночас, у профільному законі фігурує лише поняття «аудиторська мережа». У чому полягають головні відмінності між мережами та асоціаціями? Наскільки важливими можуть бути такі відмінності для української аудиторської фірми, про що свідчить міжнародний досвід об’єднань у професійні спільноти та як взагалі досягти ефективного членства як у мережі, так і в асоціації?

Не секрет, що бренд наразі – це не лише компанія, що надає товар чи послугу. У сучасному світі індивідуальність стає брендом. Товарів, послуг, продуктів більше не існує – бал правлять бренди. Завдяки їх силі ми робимо вибір, віддаючи свої кревні за товар чи послугу.

Обслугувати підприємства, що становлять суспільний інтерес, зберегти клієнтів в умовах нестабільності та розширити кордони своїх проєктів можна не лише дотримуючись законів, професійних стандартів та норм етики, а й правильно просуваючи свою професійну діяльність відповідно до нових умов діяльності. Закони інформаційного суспільства вимагають приділяти увагу комунікаціям, просуванню та формуванню позитивного ставлення до аудиторської фірми, її послуг та персоналу.

Світ стрімко змінюється, впроваджуються нові технології, причому іноді це призводить до кардинальних трансформацій бізнесів. Управління змінами – звичайна справа для тих, хто провадить підприємницьку діяльність. Замість того, щоб підкорятися новаціям, ефективний топменеджмент намагатиметься підлаштувати їх «під себе» і свою компані

За виваженого управління бізнес можна пристосувати до будь-якої економічної ситуації. Багато компаній, щоб підлаштуватися до сьогоднішніх реалій, розробляють нові стратегії і намагаються максимально оптимізувати свої витрати. Виокремимо найбільш дієві кроки для подолання коронакризи аудиторськими фірмами.

Останнім часом компанії працювали на швидке зростання, не приділяючи належної уваги контролю витрат, правильності та ефективності ведення діяльності. З поширенням коронавірусу світом ситуація докорінно змінилася і досі не стабілізувалася. Наразі бізнес вимагає часом докорінної трансформації і зміни звичних підходів до провадження діяльності і комунікації з клієнтами. Як діяти аудиторським фірмам в період ризи, спричиненої СОVID-19, аби втримати позиції бізнесу й зберегти лояльність клієнтів, – поговоримо докладніше.

Репутаційні скандали на ринку аудиторських послуг – явище поширене. Компанії як «великої четвірки», так і меншого калібру регулярно потрапляють в їх епіцентр. Наскільки вправно вони тримають удар – показують незалежні рейтинги та загалом успішність фірми на ринку. Чому репутація настільки важлива в аудиті? Та тому, що в її основі лежить довіра. Що вищим є рівень довіри до бізнесу, то кращою є його репутація.

Початок року – ідеальний час для планування. Утім, будуючи річні плани та формуючи довгострокові стратегії розвитку, важливо не випустити з поля уваги глобальний контекст. Не секрет, що події та обставини світового масштабу можуть звести нанівець усі намагання плідно відпрацювати рік, відмежовуючись від глобальних реалій стінами власного офісу. Тож що слід тримати в голові власникам і керівникам аудиторських фірм, плануючи свою діяльність на 2020 рік?

Не встигли ми зоглядітися, як уже добігає кінця 2019 рік, тож час підвивати підсумки: що зроблено, яких результатів вдалось досягти та чи правильний вектор діяльності було обрано торік.

Плинність кадрів в аудиторських фірмах змушує їх власників шукати нові шляхи залучення кваліфікованого персоналу, утримання професійних фахівців із досвідом та способи «вирощення» власних експертів. Проте за нинішніх умов конкурентної боротьби з кожним роком стає дедалі важче вигравати в цьому протистоянні. Тому останнім часом керівники компаній акцентують увагу на розвитку бренду роботодавця і вважають його стратегічним напрямом розвитку.

Нині перед бізнесом стоїть низка нових викликів, пов’язаних зі зростанням конкуренції між компаніями. Найважливішою конкурентною перевагою фірми стає формування її стратегії розвитку, орієнтованої на задоволення соціальних потреб як персоналу, так і всіх зацікавлених сторін. Тому всім компаніям, зокрема й аудиторським, доводиться шукати нові способи ефективної взаємодії з різними учасниками ринку, реалізовуючи їх у численних КСВ-проєктах.

Сильна організація характеризується не тільки надійною структурою, яка може забезпечити виконання поставлених цілей, а й чіткою мотивуючою ідеологією, де закладені основоположні принципи бізнесу. Вони є основою організаційного характеру, а отже, фундаментом побудови бренду і стратегії комунікації з клієнтами. Цінності, навколо яких вибудовуються вектори діяльності компанії і її взаємодія зі стейкхолдерами – ознака її зрілості і сили.

Бажання вийти на зовнішні ринки – природна стадія розвитку успішного бізнесу, націленого на сталий розвиток. Якщо аудиторська компанія утвердилася на українському ринку, набула членства в міжнародній професійній мережі, альянсі чи асоціації, має високу впізнаваність серед клієнтів, упевненість у власних силах і ресурси для того, щоб і далі торувати шлях до успіху на міжнародній арені, – однозначно варто спробувати свої можливості й нарешті вийти з умовної зони комфорту.