Всеукраїнська громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі − ГС «ПАБУ»), враховуючи численні запити від своїх членів, звернулася до Міністерства фінансів України щодо застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

18 грудня 2017 року Громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі − ПАБУ, Спілка) провела для своїх членів безоплатний вебінар на тему «Огляд і аналіз типових помилок при підготовці приміток до фінансової звітності з урахуванням зауважень регуляторних органів».

Громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України»  (далі − ГС «ПАБУ») провела опитування серед відвідувачів свого сайту

18 грудня 2017 року з 12:00 до 13:00 год. запрошуємо членів Палати аудиторів і бухгалтерів України (далі – ПАБУ) на безоплатний вебінар на тему «Огляд і аналіз типових помилок при підготовці приміток до фінансової звітності з урахуванням зауважень регуляторних органів».

Президент та Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України взяли участь у семінарі «Здійснення освіти і підготовки кадрів у сфері бухгалтерського обліку на основі компетентності», організованому Центром реформ фінансової звітності (CFRR), який відбувся 28 листопада 2017 року у приміщенні Світового банку в Києві.

Всеукраїнська громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі – ГС «ПАБУ»), одним з пріоритетних  напрямів діяльності якої є сприяння реформуванню системи обліку й аудиту шляхом участі в розробленні нормативних документів у сфері обліку й аудиту

29 вересня 2017 року у Києві пройшла конференція на тему «Майбутнє аудиторської професії: міжнародний досвід та шлях України». Організатором заходу виступила Аудиторська палата України (далі – АПУ) спільно з  Міністерством фінансів України, проектом FINSTAR, що фінансується ЄС, та програмою CFRR STAREP.

Палата аудиторів і бухгалтерів України (далі − ПАБУ) другий рік поспіль виступить співорганізатором всеукраїнського конкурсу студентських науково-практичних робіт з Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі − МСФЗ) «Міжнародні стандарти фінансової звітності: світова та національна практика, результати та перспективи»

25 вересня 2017 року у Києві відбудеться тренінг-семінар для компаній, які здійснюють операції з цінними паперами, та їх аудиторів на тему «Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами в 2017 році».

Робоча група членів ГС «ПАБУ» опрацювала останню редакцію проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)»

14−18 серпня 2017 року пройшов п’ятиденний вебінар на тему «Актуальні питання обліку, звітності та оподаткування». Участь у заході такого формату вперше зараховується як щорічне удосконалення професійних знань аудиторів

Міжнародне співробітництво та інтеграція в європейську професійну спільноту, як і підвищення рівня компетентності бухгалтерів і аудиторів, є одними з пріоритетних напрямів діяльності громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (ГС «ПАБУ»).

Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів (МАСБА), одним із засновників якої є ГС «ПАБУ», запрошує на навчання за найпопулярнішою програмою з міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) − DipIFR ACCA.