Шановні сьогоднішні і майбутні члени всеукраїнської Громадської спілки "Палата аудиторів і бухгалтерів України"! Ми вирішили провести громадське опитування з метою виявлення Ваших очікувань і побажань щодо діяльності нашої спілки...

15 червня 2017 року понад 50 членів Палати аудиторів і бухгалтерів України (далі – ПАБУ) взяли участь у безкоштовному вебінарі на тему «Трансформація фінансової звітності в МСФЗ-формат: питання і відповіді».

Палата аудиторів і бухгалтерів України спільно з Iнститутом сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту, Центром розвитку аудиту та Агентством з МСФЗ проведуть спільний тренінг-семінар на тему «Актуальні питання застосування МСА видання 2015 щодо складання аудиторських звітів»

15 червня 2017 року з 12:00 до 13:00 запрошуємо членів Палати аудиторів і бухгалтерів України (далі – ПАБУ) на безоплатний вебінар на тему: «Трансформація фінансової звітності в МСФЗ-формат: питання і відповіді».

10 травня 2017 року відбувся круглий стіл на тему «Концептуальні підходи до реалізації стратегії реформування системи управління державними фінансами України», організований Державною науково-навчальною установою «Академія фінансового управління» спільно з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана

21 квітня 2017 року з 12:00 до 13:00 спеціально для членів Палати аудиторів і бухгалтерів України (далі – ПАБУ, Палата) було проведено безоплатний вебінар на тему «Актуальні питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності (П(С)БО та МСФЗ)».

5−6 квітня 2017 року в Києві у приміщенні постійного представництва Світового банку в Україні для спільноти фахівців-практиків у галузі освіти з бухгалтерського обліку та аудиту пройшов дводенний семінар на тему «Національні ініціативи щодо зміцнення освіти у сфері бухгалтерського обліку»

27−31 березня 2017 року у конференц-залі готелю «Дніпро» (Київ) пройшов тренінг-семінар для керівників аудиторських фірм з удосконалення професійних знань на тему «Міжнародні стандарти фінансової звітності для підприємств малого і середнього бізнесу»

21 квітня 2017 року з 12:00 до 13:00 спеціально для членів Палати аудиторів і бухгалтерів України (далі – ПАБУ) буде проведено безоплатний вебінар на тему «Актуальні питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності (П(С)БО та МСФЗ)»

17 березня 2017 року пройшов одноденний семінар, організований Всеукраїнською громадською спілкою «Палата аудиторів і бухгалтерів України» спільно з ТОВ «Центр розвитку аудиту» за участі представників Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг на тему «Річна звітність та аудиторські звіти у сфері небанківських фінансових послуг: вимоги МСФЗ та МСА».

Аудиторською палатою України (далі – АПУ) відповідно до рішення від 23.02.17 р. (протокол № 339) укладено з ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі – ПАБУ) угоду про співпрацю. Вона спрямована на задоволення потреб суспільства в наданні якісних і професійних послуг у сфері обліку й аудиту, створення сприятливих умов для професійного вдосконалення аудиторів, підвищення професіоналізму та загальної якості аудиторських послу

2 березня 2017 року в Києві в Українському домі пройшов черговий З'їзд аудиторів України (далі − З'їзд). У заході взяв участь 241 делегат від аудиторів з усіх областей нашої держави, а також почесні гості, серед яких народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южанін

01 березня 2017 року в Українському домі пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція, організаторами якої виступили Палата аудиторів і бухгалтерів України  (далі − ПАБУ) та Спілка аудиторів України (далі − САУ). Темою для обговорення учасниками заходу були напрями реформування аудиту в Україні в контексті нещодавніх законодавчих змін.