27−31 березня 2017 року у конференц-залі готелю «Дніпро» (Київ) пройшов тренінг-семінар для керівників аудиторських фірм з удосконалення професійних знань на тему «Міжнародні стандарти фінансової звітності для підприємств малого і середнього бізнесу»

21 квітня 2017 року з 12:00 до 13:00 спеціально для членів Палати аудиторів і бухгалтерів України (далі – ПАБУ) буде проведено безоплатний вебінар на тему «Актуальні питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності (П(С)БО та МСФЗ)»

17 березня 2017 року пройшов одноденний семінар, організований Всеукраїнською громадською спілкою «Палата аудиторів і бухгалтерів України» спільно з ТОВ «Центр розвитку аудиту» за участі представників Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг на тему «Річна звітність та аудиторські звіти у сфері небанківських фінансових послуг: вимоги МСФЗ та МСА».

Аудиторською палатою України (далі – АПУ) відповідно до рішення від 23.02.17 р. (протокол № 339) укладено з ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі – ПАБУ) угоду про співпрацю. Вона спрямована на задоволення потреб суспільства в наданні якісних і професійних послуг у сфері обліку й аудиту, створення сприятливих умов для професійного вдосконалення аудиторів, підвищення професіоналізму та загальної якості аудиторських послу

2 березня 2017 року в Києві в Українському домі пройшов черговий З'їзд аудиторів України (далі − З'їзд). У заході взяв участь 241 делегат від аудиторів з усіх областей нашої держави, а також почесні гості, серед яких народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южанін

01 березня 2017 року в Українському домі пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція, організаторами якої виступили Палата аудиторів і бухгалтерів України  (далі − ПАБУ) та Спілка аудиторів України (далі − САУ). Темою для обговорення учасниками заходу були напрями реформування аудиту в Україні в контексті нещодавніх законодавчих змін.

В Україні з'явилася громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі − ПАБУ) для об'єднання лідерів професійних послуг у галузі бухгалтерського обліку та аудиту...