В Україні з'явилася громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі − ПАБУ) для об'єднання лідерів професійних послуг у галузі бухгалтерського обліку та аудиту...