Новітні технології, які розвиваються сьогодні шаленими темпами, дозволяють точніше, швидше та іноді без залучення людей виконувати ті чи інші завдання. Якщо говорити про аудит та облік, то найбільше користі технології штучного інтелекту можуть принести процесам складання звітності.

Річ у тім, що найкраще підлягають автоматизації завдання, що повторюються, є досить стандартизованими, структурованими, а їх виконання базується на виконанні певного алгоритму дій. Саме тому підготовка різних типів звітності незабаром може виконуватися лише із застосуванням технологій штучного інтелекту. Людський фактор буде мінімізований.

Ще один вагомий аспект застосування штучного інтелекту – оброблення та аналіз інформації під час проведення аудиторських перевірок. Штучний інтелект дозволяє комп’ютерам здійснювати розумові процеси, притаманні людям. Вони можуть здійснювати аналіз, синтез, порівняння та узагальнення даних. При цьому вірогідність помилки через неуважність взагалі зникає. Вже сьогодні такі технології активно застосовуються в роботі, значно скорочуючи час аудиторської перевірки та зводячи до мінімуму ймовірність виникнення помилок.

Ба більше, сучасні технології штучного інтелекту приймають складні рішення, які у переважній більшості випадків є найкращими в кожній конкретній ситуації. Наразі активно розвивається машинне навчання – розділ штучного інтелекту, основною метою якого є сприяння розвитку в комп’ютерів процесу мислення, схожого з людським.

Отже, сьогодні машини вміють самостійно вчитися, акумулюючи в собі найновіші знання, найостанніші розробки, найбільш передові технології. Вчитися машина може з блискавичною швидкістю, в рази випереджаючи людей. Машина не програмується діяти відповідно до заданого алгоритму, а вчиться сама приймати рішення на основі своїх попередніх дій та набутої інформації, тобто досвіду.

Як бачимо, в аудиті та обліку сфера застосування технологій штучного інтелекту може бути досить широкою. Такі технології можуть виступати такою собі діджитал-робочою силою, готовою прийти на допомогу у будь який час і вирішити досить непрості завдання, що стосуються проведення аудиторських перевірок.

Кібербезпека є на сьогодні найбільшим ризиком для компаній державного і приватного секторів. Про це свідчать результати опитування, проведеного сімома європейськими професійними організаціями внутрішніх аудиторів.

З-поміж 300 опитаних керівників підрозділів внутрішнього аудиту 68% заявили, що кібербезпека входить до п'яти найбільших ризиків, з якими стикаються організації, де вони працюють.

З метою мінімізації таких ризиків організації, як розповіли респонденти, вкладають кошти в якісне програмне забезпечення, зокрема системи захисту інформації, високі стандарти інформаційної безпеки та навчання персоналу. Досить часто саме людський фактор призводить до зниження рівня безпеки.

Саме тому вище керівництво компаній має всіма силами сприяти процесам захисту корпоративної інформації, підвищуючи рівень кіберуправління та ризикменеджменту.

Уже доступна для скачування база посилань щодо таксономії МСФЗ 2018 року. Нагадаємо, база посилань – це інструмент, який може використовуватися персоналом, зайнятим як технічними, так і бухгалтерськими питаннями облікового процесу, для перевірки надійності зроблених розкриттів у форматі XBRL.

Приміром, за допомогою цього інструменту укладачі звітності зможуть уникнути відображення від'ємних значень, якщо таксономія МСФЗ передбачає електронне відображення лише позитивних значень.

Оновлення бази для таксономії здійснюється щороку. Цьогорічні зміни відображають модифікації у змісті самої таксономії.

Уже незабаром претенденти на отримання сертифікації СРА (дипломованого професійного бухгалтера) зможуть складати іспити в Європі. Нагадаємо, раніше для цього потрібно було відвідувати США або інші неєвропейські країни.

Центри тестування Prometric з 1 жовтня 2018 року почнуть проводити екзамени СРА в Європі. Про це у своїх офіційних повідомленнях заявили Американський інститут сертифікованих бухгалтерів (AICPA), Національна асоціація рад з фінансової звітності США (NASBA) та компанія Prometric, відома в усьому світі як виробник програмного забезпечення для проведення екзаменаційного тестування.

Скласти іспити на отримання сертифікації СРА можна буде у Великобританії (Лондон, Манчестер, Бристоль), Шотландії (Единбург), Ірландії (Дублін, Корк) та Німеччині (Берлін, Франкфурт, Мюнхен).

За попередніми прогнозами, кількість кандидатів може досягти понад 300 на рік у кожній із країн проведення іспитів. Для прикладу, після запуску СРА у Японії в 2011 році цей екзамен щороку складають 14 тисяч осіб.

Крім Японії, СРА можна скласти в Бахрейні, Бразилії, Кувейті, Лівані та ОАЕ. Де б іспит не проводився, його правила та формат скрізь однакові. Екзамен складається англійською мовою.

Як і у футболі, висока ефективність та компетентність окремих аудиторів не є запорукою ефективності команди аудиторів загалом. Для того щоб аудит виконував своє завдання, керівник аудиторської групи повинен зважати на кілька істотних аспектів управління командою фахівців.

Як відомо, Аудиторська палата України затвердила для обов’язкового застосування під час виконання завдань з 1 липня 2018 року як національні стандарти аудиту Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016–2017 років), перекладені на українську мову. Розглянемо, чим це видання відрізняється від попередніх і на що звернути увагу аудиторам, які працюватимуть за новими МСА

Для багатьох внутрішніх аудиторів написання звітів є одним з найскладніших етапів процесу проведення аудиторської перевірки. Однак, якщо підійти до цього завдання поетапно, то весь процес може видатися набагато простішим та ефективнішим. Отож, експерти пропонують дотримуватися такої послідовності дій під час написання звіту внутрішнього аудиту.

Перед тим як почати писати звіт, перечитайте уважно вимоги міжнародних стандартів внутрішнього аудиту щодо звітування про результати аудиторської перевірки.

Початок – це завжди найважчий крок. Тож спершу не зважайте на стиль, структуру та помилки майбутнього звіту. Просто викладіть усі думки та ідеї з приводу результатів аудиторської перевірки. Намагайтеся писати так само, як ви говорите. Можна навіть спочатку записати на диктофон свої думки, а потім оформити їх у письмовому вигляді. Завжди починайте писати з того, що знаєте найкраще.

Визначте свої основні ідеї та висновки, а також відповідні аргументи. Підготуйте загальний план відповідно до рекомендованого формату, а також план для кожного розділу. Розташуйте свої коментарі та аргументи в логічній послідовності. Визначте, де аргументації бракує, а де вона є зайвою.

Залиште роботу над звітом на певний час. Займіться іншими справами. Спробуйте на кілька днів «забути» про це аудиторське завдання.

Перечитайте і за потреби перепишіть деякі частини звіту. Переконайтесь, що всі критичні елементи звіту чітко прописані. Попросіть свого колегу, що не брав участі у відповідній аудиторській перевірці, перечитати написане вами та надати свої зауваження чи коментарі. Перевірте, чи всі факти, згадані у звіті, підтверджуються робочими документами. Переконайтесь, що в тексті відсутні граматичні помилки та стилістичні недоліки.

Переглядайте й редагуйте звіт стільки разів, скільки знадобиться. Не завершуйте роботу над звітом, поки не відчуєте, що він повністю готовий.

Професійні бухгалтери та аудитори  очікують завершення фундаментальних змін в професії до 2028 року. Такими виявилися результати опитування Thomson Reuters, нещодавно проведеного серед представників професії.

Рада зі стандартів фінансової звітності США (Financial Accounting Standards Board, FASB) внесла зміни до визначення суттєвості в оновленій концептуальній основі фінансової звітності.

Оновлене визначення поняття «суттєвість» дасть змогу користуватися в подальшому єдиними термінологічними підходами Комісії з цінних паперів та бірж США (the U.S Securities and Exchange Commission), Комітету з нагляду за звітністю публічних компаній (the Public Company Accounting Oversight Board), Американському інституту сертифікованих публічних бухгалтерів (the American Institute of Certified Public Accountants) та судовій системі Сполучених Штатів Америки.

Рада зі стандартів фінансової звітності США представила також новий розділ концептуальної основи фінансової звітності, що стосується розкриттів. У ньому зазначається, яка саме інформація має розкриватися.

Голова Ради зі стандартів фінансової звітності США Рассел Джі Голден (Russell G. Golden) сказав: «Запроваджені оновлення до нашої концептуальної основи дозволять управлінському персоналу визначити та оцінити вимоги до розкриття фінансової інформації в стандартах обліку та зрозуміти концепт суттєвості».

Крім того, дещо було змінено два стандарти обліку з метою покращання ефективності розкриттів у примітках до фінансової звітності. Зміни стосуються визначення справедливої вартості та вимог до пенсійного плану.

План переведення британської податкової звітності з ПДВ у цифровий формат (Making Tax Digital) не принесе очікуваної економії державного бюджету. Про це свідчать дослідження британської податкової служби.

Слід нагадати, що вже з квітня 2019 року планувалося, що всі компанії Великобританії, чий річний оборот перевищує £85 000, муситимуть вести облік податку на додану вартість у цифровому форматі та подавати електронні податкові декларації. Очікувалося, що це знизить видатки на адміністрування ПДВ. Утім, нещодавні дослідження податкових органів Великобританії показали, що ніякої економії не буде. Якраз навпаки – витрати в найближчій перспективі лише зростуть.

Між тим, представники податкової служби Великобританії впевнені, що це явище є тимчасовим. До 2023 року витрати на адміністрування ПДВ мають суттєво знизитися, а державний бюджет отримає додатковий мільярд фунтів стерлінгів.

Водночас, британський бізнес пропонує відстрочити впровадження Making Tax Digital, оскільки цей процес збігається у часі з виходом Великобританії з Європейського Союзу. Наскільки серйозними будуть наслідки Brexit для бізнесу, наразі невідомо.

Британський офіс відомої аудиторської компанії PwC розробив схему роботи персоналу, що дозволяє найманим працівникам не прив'язуватися до договорів повної зайнятості та стандартної кількості робочих годин.

Працівники матимуть змогу працювати за гнучким графіком роботи, самостійно обираючи час для праці. Основна вимога роботодавця – вчасне виконання завдань та доручень. При цьому працівник зможе виконувати їх, коли йому буде зручно.

Керівництво PwC у своєму офіційному повідомленні заявило, що наразі одним із пріоритетів компанії є залучення нових талантів. Як показало проведене PwC опитування, сьогодні 46% працездатного населення Великобританії, шукаючи роботу, звертають увагу на графік роботи, віддаючи безсумнівну перевагу гнучкому. Саме тому компанія вирішила забезпечити своїм працівникам оптимальний баланс між годинами трудової діяльності та вільним часом.

Отже, працівники PwC будуть вільними у плануванні свого робочого часу, маючи змогу приділяти час родинам, подорожам або ж просто працювати в затишній кав'ярні чи прохолодному літньому парку.

Що стосується залучення нових кадрів, то аудиторська компанія PwC, беручи на роботу, продовжуватиме звертати увагу на знання і навики кандидата, а не його специфічну роль в організації. Іншими словами, під кожен проект братимуть людей з навиками, що найбільше корелюються з конкретним проектом.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) очікує, що вже у вересні 2018 року в автоматичному режимі запрацює процедура обміну податковою інформацією у понад 100 країнах.

Нагадаємо, що в червні 2014 року ОЕСР був погоджений Common Reporting Standard,  CRS – загальний стандарт звітування – і користуватися ним взяли на себе зобов'язання країни «великої двадцятки». Крім того, у жовтні 2014 року була підписана Багатостороння угода між уповноваженими органами щодо реалізації CRS (Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement). До цієї угоди кожного року долучається дедалі більше країн світу. Так, нещодавно її підписали Македонія, Гренада, Гонконг, Ліберія, Макао, Парагвай і Вануату.

На думку представників ОЕСР приєднання нових країн до Багатосторонньої угоди між уповноваженими органами щодо реалізації CRS дозволить створити понад 3200 двосторонніх інформаційних потоків. У квітні нинішнього року таких потоків було лише 500, тож динаміка приєднання до процесу обміну податковою інформацією більш ніж позитивна.