У роботі внутрішнього аудитора не може бути жодних гарантій, що аудиторська помилка ніколи не станеться. Однак, упровадивши деякі практики, внутрішній аудит може істотно знизити відповідні ризики.

Планування та контроль посідають чи не найважливіше місце серед функцій фінансового відділу на підприємстві. Сюди входить підготовка планів, прогнозів та бюджетів, що допомагають бізнесу досягати поставлених цілей і формувати відповідні стратегії. Бюджет – це кількісне вираження планів підприємства на визначений час. Серед причин, чому бюджети відіграють таку важливу роль, можна виділити такі.

Ефективність

Чітко оформлене розуміння наступних кроків та довгострокової мети значно полегшує щоденну роботу, надає впевненості в діях, економить час і знижує ризик перебоїв у робочих процесах.

Координація

Наявність загального бюджету забезпечує злагодженість зусиль окремих підрозділів організації. Це дає можливість кожному побачити картину майбутнього в кількісному вимірі з урахуванням його індивідуального внеску. Для великих підприємств з комплексними операціями бюджети критично необхідні для синхронізації діяльності та гармонійного поєднання різних напрямів на шляху до спільної мети.

Відповідальність

Бюджети формалізують зони відповідальності управлінців та їх відділів, надають повноваження та ліміти щодо витрачання ресурсів, набору персоналу, досягнення цілей.

Перспективи

Бюджетний процес змушує управлінців постійно рухатися вперед, шукати нові можливості для розвитку та розробляти дії для усунення потенційних перешкод.

Контроль

Порівняння фактичних результатів із запланованими є дієвим інструментом оцінки ефективності роботи підрозділів, пошуку найвигідніших шляхів ведення бізнесу та розроблення коригуючих дій для усунення недосконалостей.

Мотивація

Правильно виставлені цілі впливають на поведінку працівників, дають розуміння своєї ролі та вимог, спонукають діяти на користь бізнесу. Виконання або невиконання бюджету часто стає основою для оцінки якості роботи персоналу.

Рада з нагляду за обліком в публічних компаніях США оштрафувала канадський офіс аудиторської фірми Deloitte за недотримання принципів незалежності під час проведення трьох послідовних перевірок золотодобувної компанії Banro

Переважна більшість компаній, які впровадили роботизацію бізнес-процесів, відзначають підвищення продуктивності праці. Про це йдеться у звіті міжнародної аудиторської компанії Deloitte, присвяченому з'ясуванню ефективності роботизації. Водночас компанії також задоволені покращаннями, що відбулися у сфері комплаєнсу, втім фіксують труднощі зі збільшенням масштабів процесів роботизації.

У ході дослідження було опитано 530 керівників великих компаній, річна виручка яких становить 3,5 трлн доларів США. 81% респондентів засвідчили зниження витрат у результаті роботизації, а 77% опитаних зізналися, що такі технології дозволяють отримувати комплексні та точні управлінські дані.

Між тим, не обходиться і без труднощів. Переважна більшість компаній, які взяли участь в опитуванні, зізналися, що сьогодні досить складно збільшити масштаби роботизації. Лише 4% організацій використовують у роботі понад 50 роботів, 27% ­– використовують роботів лише в рамках пілотних проектів і їх кількість ледь дотягує до 10.

Ще 32% респондентів розповіли, що основною перепоною для досягнення більших масштабів роботизації є фрагментація бізнес-процесів та варіативність завдань. А от 17% учасників опитування переконані, що масштабній роботизації заважає неповне розуміння її можливостей та неготовність IT-систем до таких рішень.

За словами Джастіна Ватсона (Justin Watson), керівника напряму робототехніки та автоматизації на основі технологій штучного інтелекту Deloitte, на сьогодні дуже мало компаній виявилися здатними розширити сфери застосування роботів. Натомість переважна більшість бізнесів розглядають роботизацію в рамках експериментів. Для більш відчутних змін необхідні поведінкові трансформації в колективах.

У щорічному рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (WEF) Україна посіла 83 місце, піднявшись на шість пунктів порівняно з 2017 роком. Про це йдеться у доповіді WEF.

Робота аудитора оцінюється за результатами досягнення поставлених перед ним цілей. Цілі повинні відображати різні аспекти аудиторської роботи: якість проведення аудиторських перевірок, дотримання встановлених термінів виконання роботи, професійний розвиток, коучинг молодших аудиторів, командна робота тощо. Головне, щоб поставлені цілі були конкретними, досяжними, визначеними у часі й належали до зони відповідальності аудитора.

Так, не може бути ціллю роботи аудитора виявлення певної кількості порушень чи видача певної кількості звітів. Такі цілі не сприяють якісному виконання аудиторської роботи.

Прикладом вдало поставлених цілей можуть бути, наприклад, відсоток звітів, підготованих не пізніше ніж 30 днів після завершення перевірки, проведення певної кількості навчальних семінарів для інших аудиторів по темі, на якій спеціалізується аудитор або успішне вдосконалення професійних знань.

Керівник аудиторської фірми бажає, щоб працівники були ефективними і приносили своєю працею бізнесу користь. Між тим, досить часто ефективність деяких працівників є занизькою. Потрібно з'ясувати, у чому проблема, та негайно її вирішити.

Розподіляючи винагороду між аудиторами, керівник аудиторської фірми повинен залишатися об’єктивним, справедливим та вільним від будь-яких проявів дискримінації. Варто уникати ситуацій, коли аудитор з вищим рівнем кваліфікації, більшим обсягом обов’язків та відповідальності отримує зарплату нижчу, ніж його колега тільки тому, що той довше працює в компанії.

Так само, якщо аудитор своєю стабільно якісною роботою заслужив довіру керівництва і часто здійснює фактичне управління командою аудиторів або виконує інші делеговані йому обов’язки, необхідно задуматися про якнайшвидше підвищення такого працівника, щоб його посада та заробітна плата відповідали фактично виконуваним обов’язкам. Інакше є ризик втратити цінного співробітника, навіть якщо його першочерговою мотивацією не є заробітна плата та кар’єрне зростання – відчуття несправедливості може рано чи пізно змусити аудитора шукати інше місце роботи, де його цінуватимуть більше.

Мотивація персоналу аудиторської фірми – одне з найважливіших завдань для керівництва. Як відомо, мотивація може бути як зовнішньою (заробітна плата та бонуси), так і внутрішньою (різноманітність робочих завдань, більша відповідальність, отримання задоволення від виконання конкретних функцій, професійний розвиток тощо).

Завдання керівника аудиторської фірми – з’ясувати, що саме мотивує кожного конкретного аудитора, щоб більш продумано управляти його мотивацією.

Адже ставлення до тих чи інших способів мотивації може кардинально різнитися серед аудиторів. Хтось сприймає додаткові обов’язки як прояв довіри керівництва, а хтось – як несправедливо нав’язану роботу.

Одному аудитору може подобатися, що всі його аудиторські перевірки стосуються однієї теми, і він почуватиметься експертом у цій сфері, а інший може зовсім втратити мотивацію від одноманіття аудиторських завдань. Для когось на першому місці стоїть рівень заробітної плати, а для когось – кар’єрне зростання, хтось добре розуміється на фінансах і хоче зосередитися на цій темі, а інший отримує найбільше задоволення від розслідування випадків шахрайства.

Не розуміючи цих відмінностей, керівник може втратити цінного співробітника, не зумівши знайти найвдаліший інструмент мотивації. Саме тому важливо аналізувати мотиви кожного працівника та вибудовувати відповідну систему мотивації.