Клієнтський сервіс – це важлива частина ціннісної пропозиції компанії. Він має вирішальне значення для ефективної конкуренції. Раніше люди обирали, з якими компаніями працювати, зважаючи на ціну або властивості продукту чи якість наданих послуг. Сьогодні вирішальним фактором є весь досвід взаємодії, включаючи спілкування з представниками бренду. Аби клієнти обирали вашу фірму серед низки подібних, необхідно слідувати простим правилам.

У межах Accounting for Sustainability (A4S) – особистої ініціативи британського Принца Чарльза – вийшло нове керівництво для фахівців з фінансів, які прагнуть швидко розібратися у всіх останніх змінах і напрацюваннях у сфері звітності сталого розвитку. Тільки серед найфундаментальніших, що визначають вектор майбутнього розвитку глобальної системи звітності сталого розвитку, можна відразу назвати створення нового розробника ISSB у складі Фонду МСФЗ та європейську ініціативу зі створення єдиної системи стандартів нефінансової звітності силами EFRAG, але ж це не все.

Дев’ять організацій об’єднали свої зусилля й розпочали спільну ініціативу, що отримала назву «The Value Accounting Network». Йдеться про облік вартості, але не простої, а сталої, про вартість бізнесу з боку суспільства і навколишнього середовища.

Три американських регулятори банківської діяльності – Федеральна корпорація із страхування вкладів (FDIC), Рада управління Федеральної резервної системи США (Federal Reserve Board) і Управління контролера грошового обігу (OCC) – випустили спільне керівництво щодо відносин з третіми сторонами.

Рада з МСФЗ представила новий досить важливий стандарт, який дозволить дочірнім підприємствам, що відповідають певним критеріям, у складі консолідованої групи, яка дотримується вимог МСФЗ, продовжувати це робити вже за скороченими вимогами до розкриття інформації. Саме про це раніше просили розробників багато стейкхолдерів, наголошуючи на необхідності послабити навантаження, але так, щоб це не позначилося на якості інформації, що розкривається у фінансовій звітності.

Китай заявив, що плани Європейського Союзу (ЄС) щодо запровадження вуглецевого прикордонного податку порушать принципи міжнародної торгівлі і завдадуть шкоди перспективам економічного зростання.

Європейський Союз на прохання США погодився відкласти прийняття загального цифрового податку, який серйозно б вдарив по американських техногігантах. Таке рішення має прямий зв'язок з глобальною податковою реформою, зокрема, введенням узгодженої G20 мінімальної ставки корпоративного оподаткування. Таке рішення стало усуненням потенційної серйозної перешкоди, пов’язаної із укладенням загальносвітової угоди з податків, у якій, звичайно ж, будуть брати участь і США. Нагадаємо, що 130 країн світу підтримали саме американські пропозиції щодо впровадження в якості мінімальної ставки 15%.

Рада з державних стандартів бухгалтерського обліку США (GASB) розпочала перегляд підходу на рівні базових концепцій до розроблення вимог до розкриття інформації у примітках. Рішення продиктоване підсумками попередньо проведеного дослідження поточних вимог, які потребують вдосконалення.

Американська Рада із стандартів фінансової звітності (FASB) представила оновлення, покликане поліпшити вимоги до обліку деяких видів оренди зі змінними платежами в орендодавців. Необхідність цього стала очевидною за підсумками вивчення практики використання стандартів з розділу 842 «Оренда».

Глобальна професійна організація ACCA, що об’єднує фахівців у галузі фінансів, аудиту та обліку, спільно з Інститутом фахівців з управлінського обліку (ІМА, Institute of Management Accountants, США) провели дослідження стосовно стану світової економіки (GECS). Ключова тема опитування за участю більше 1 100 фінансових фахівців по всьому світу – розбіжність економічних перспектив між країнами з розвиненою економікою і тими, у яких вона розвивається. За його даними, регіональні відмінності впливають на збереження економічної невизначеності в другому кварталі 2021 року. Тенденції світової економіки свідчать про активне повернення до економічної стабільності в другому кварталі 2021 року. Це говорить про зниження невизначеності на тлі COVID-19. Попри загальний оптимізм, зберігаються тривожні сигнали про стан світової економіки, пов’язані зі специфікою регіонів.

Американська Рада із стандартів фінансової звітності (FASB) випустила своє звернення до основних стейкхолдерів з проханням висловитися щодо її планів на більш віддалену перспективу. Прийом коментарів завершиться 22 вересня.

Європейська бухгалтерська асоціація Accountancy Europe представила свої зауваження у відповідь на пропозиції Єврокомісії щодо нової Директиви сталого розвитку CSRD, які було оприлюднено у квітні. Намір Єврокомісії розширити її на всі великі і біржові організації знайшли позитивний відгук, оскільки їх явно можна віднести до тих, чий вплив на екологію і суспільство може виявитися значним. Водночас проблема клімату стоїть гостро, а перехід до низьковуглецевої економіки потребує фундаментальної перебудови корпоративної політики і бізнес-процесів.

Фінансові лідери країн G20, які зустрічалися у Венеції 9-10 липня, оголосили про досягнення угоди щодо реформування системи міжнародного оподаткування, яка передбачає, серед іншого, запровадження податку для міжнародних груп компаній.