Ефективність аудитора на посаді, як правило, впливає на те, як швидко зростає його заробітна плата. Однак, по-перше, це не є короткостроковою перспективою, а по-друге, зв’язок не завжди чіткий і зрозумілий аудитору. Отож, зарплата не є класичним варіантом зовнішньої винагороди, яким, наприклад, виступає бонус, що напряму залежить від результатів роботи за конкретний проміжок часу.

Фундаментом для успіху бізнесу є правильно побудована модель корпоративного управління, яка потребує відповідних базових передумов. Насамперед власники повинні визначити місію компанії, а правління – трансформувати в стратегічні цілі, які далі слід передати менеджменту для виконання. Результати на періодичній основі має перевіряти правління, а цілі операційного рівня потрібно скориговати в разі потреби.

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в публічному секторі (IPSASB) опублікувала огляд «На шляху до майбутнього». У цьому документі підсумовано успіхи, виклики та ключові результати роботи IPSASB упродовж 2017–2018 років.

До чинників, які можуть негативно позначитися на роботі аудиторів зараз і в майбутньому, належить недостатня забезпеченість кваліфікованими кадрами та значні затрати часу на отримання необхідної інформації.

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерської етики (IESBA) пропонує внести чергові зміни до Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів, включаючи міжнародні стандарти незалежності (далі – Кодекс етики, Кодекс).

Згідно з останніми дослідженнями, клієнти, які отримали професійний, уважний до деталей і разом з тим швидкий сервіс, швидше запам’ятають вашу компанію й розкажуть про неї знайомим. Грубий, метушливий і некомпетентний сервіс респонденти назвали головною причиною, щоб більше не звертатися до послуг такої фірми. При цьому повільний, але ефективний сервіс не викликає такої категоричної негативної реакції.

Нещодавно Комісія з конкуренції Великобританії в одному зі своїх звітів наголосила, що зовнішній аудит повинен бути абсолютно незалежним, а аудитори мають сприйматися в компанії як сторонні інспектори, а не корпоративні радники.

Вважається, що внутрішня мотивація суттєво впливає на продуктивність співробітників у найрізноманітніших сферах діяльності. Вчені з університету Еморі вирішили безпосередньо дослідити, як внутрішня мотивація зовнішніх аудиторів вирішує ключову проблему під час роботи з фінансовою звітністю – недостатній скептицизм аудитора щодо складних бухгалтерських розрахунків. Результати показали, що високомотивовані фахівці беруть до уваги ширший обсяг інформації, обробляють її глибше та запитують більше додаткових підтверджень.

Рада з фінансової звітності (The Financial Reporting Council, FRC) направила офіційні листи шістьом найбільшим аудиторським фірмам, у яких заявила, що очікує від них відображення у звітах про результати роботи інформації про некомерційну діяльність у рамках виконання зобов’язань щодо моніторингу та контролю діяльності аудиторських фірм.

У листі йдеться про те, що FRC має на меті далі розвивати співпрацю з компаніями, аби мати змогу «розуміти та оцінювати ефективність політики та процедур аудиторських фірм, які вони застосовують, щоб полегшити механізм звітування про результати некомерційної діяльності».

Рада з фінансової звітності закликала аудиторські фірми надати інформацію щодо своєї політики та процедур стосовно порядку надання та розгляду інформації, що розкриває діяльність компанії, дисциплінарних питань та скарг третіх осіб не пізніше 30 серпня 2019 року.

FRC також має на меті налагодити процес подачі регулярних квартальних звітів щодо скарг стосовно некомерційної діяльності, та їх розгляду.

Крім того, FRC очікує, що компанії будуть повідомляти про будь-які випадки, які можуть загрожувати репутації, включаючи питання щодо некомерційної діяльності.

Контроль внутрішньої фінансової дисципліни – важливе питання в роботі служби внутрішнього аудиту. Збитки від фінансових крадіжок за останні 15 років, наприклад, у Великобританії зросли на 538% і становили в минулому році 2,11 млрд фунтів стерлінгів. Про це йдеться в дослідженні аудиторської фірми BDO, метою якого стало з’ясувати обсяги й особливості фінансових злочинів у корпоративному секторі Туманного Альбіону.

Найбільше фінансових крадіжок зафіксовано на ринку фінансових послуг Великобританії. Загальний збиток у цьому секторі торік сягнув 899,7 млн фунтів стерлінгів.

Інші галузі економіки також потерпають від фінансових злочинів, однак меншою мірою. Найпоширенішим видом таких порушень стали крадіжки, вчинені співробітниками компаній (153 випадки в минулому році), і податкові маніпуляції, які дають змогу бізнесу заощаджувати на податкових зобов’язаннях (134 випадки). Саме тому керівництво компаній вимагатиме від внутрішніх аудиторів вчасної реакції на такі ситуації та вжиття необхідних заходів для їх усунення.

Аудиторська компанія PwC підготувала та оприлюднила звіт «Майбутнє аудиту» (The Future of Audit). З цією метою навесні 2019 року було проведено опитування 175 інвесторів британських компаній та 198 бізнес-лідерів.

На думку частини інвесторів, аудит більше не може надавати жодних гарантій щодо фінансової звітності, водночас інша частина вважає, що він виконує свою мету. Більшість інвесторів переконана, що аудит у його теперішньому вигляді не задовольняє всіх їхніх потреб.

Як інвестори (68%), так і бізнес-лідери (80%) вважають, що обов’язковий аудит задовольняє потреби компаній. Утім, лише 41% інвесторів та 68% бізнесменів, які взяли участь в опитуванні, вважають, що аудит відповідає вимогам інвесторів.

Інвестори та бізнесмени відчувають потребу в більш прозорому аудиті потенційних ризиків, з якими може зіткнутися компанія. 72% інвесторів та 79% бізнесменів хотіли б, аби обов’язковий аудит висвітлював інформацію щодо можливостей компанії та ризиків, з якими вона може зіткнутися. Позиція щодо відображення в аудиторському звіті продуктивності роботи, корпоративної культури, етики та поведінки менш чітка.

76% інвесторів та 84% бізнес-лідерів вважають, що застосування технологій штучного інтелекту, автоматизації, інформаційної аналітики зможе підвищити ефективність аудиту. Усі здебільшого погоджуються, що впровадження новітніх технологій покращить контроль за проведенням аудиту та підвищить якість послуг. Однак лише 37% бізнес-лідерів та 36% інвесторів вважають, що технології допоможуть аудиторам краще зрозуміти бізнес.

Сторони також зацікавлені в покращенні якості звітності. 64% інвесторів та 82% представників компаній – великих, малих та середніх – вважають, що сфера проведення аудиту повинна визначатися відповідно до діяльності компанії.

PwC має грандіозний задум створити «карту надання впевненості» (‘an Assurance Map’). Замовник, отримуючи звіт незалежного аудитора, повинен отримати достатній рівень впевненості щодо всіх питань, які стосуються його бізнесу.

У звіті повідомляється: «Обов’язковий аудит – це один зі способів забезпечити гарантії оцінки ризиків, які постають перед компанією. Це механізм запевнення, що всі джерела надання впевненості, необхідні для оцінки таких ризиків, фінансові або нефінансові, використовуються комітетом з аудиту, аби визначити рівень та вид надання впевненості, що надаються акціонерам компаній та обговорюються з ними на початку звітного періоду. Створення такої карти надання впевненості сприятиме конструктивним обговоренням потреб акціонерів та дозволить отримати забезпечення у сферах, що становлять особливий інтерес».