Рада з нагляду за звітністю приватних компаній США (US Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) опублікувала чотири рекомендації для аудиторів, аби допомогти їм ознайомитися з новими вимогами до проведення аудиторських оцінок та використання праці аудиторів до набуття ними законної сили. Нові вимоги почнуть застосовуватися для аудиту фінансової звітності звітного періоду, який закінчується або 15 грудня 2020 року, або пізніше цієї дати.

«Аудиторська оцінка та використання праці спеціалістів – це два найважливіших питання аудиту», – зазначив голова PCAOB Вільям Данке (William D. Duhnke). –  «Оскільки тепер аудиторам доведеться здійснювати свою роботу з огляду на нові вимоги, ми маємо на меті забезпечити їх відповідною ресурсною базою, аби допомогти їм ефективно виконувати свої функції».

Рекомендації включають:

· аудит бухгалтерських оцінок;

· аудит справедливої вартості фінансових інструментів;

· контроль та використання праці аудитора;

· використання праці співробітника компанії.

Перші два документи висвітлюють практичні аспекти застосування нових стандартів та зміни, які були внесені з метою об’єднання критеріїв оцінки ризиків у разі проведення аудиту бухгалтерських оцінок, включаючи визначення справедливої вартості. Інші два документи містять нові вимоги, які застосовуватимуться у випадках, коли аудитор використовує працю спеціаліста у сфері аудиту, та коли він використовує працю працівника компанії як джерело аудиторського доказу.

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерської звітності (International Accounting Standards Board, IASB) шукає кандидатів, які б долучилися до консультативної групи з питань таксономії Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з 01 квітня 2020 року. Завдання цієї групи – сприяти розвитку таксономії МСФЗ шляхом регулярного представлення інформації щодо питань, які стосуються таксономії.

Податкове управління Нової Зеландії (Te Tari Takke) опублікувало постанову, якою з 01 вересня 2019 року дозволено отримувати заробітну плату в криптовалюті. Отримання заробітної плати в такий спосіб передбачає дотримання кількох вимог:

Результати аудиту, що забезпечують користувачів правдивою і корисною інформацією, в ідеалі, повинні підвищувати довіру до фінансової звітності компанії й покращувати репутацію самих аудиторів. Насправді трапляється протилежне, особливо якщо брати такі важливі аспекти їх діяльності як виявлення суттєвих недоліків у системах внутрішнього контролю (СВК) фінансової звітності компаній – обов’язок, запропонований у США Актом Сарбейнса-Окслі (SOX).

Перехід на XBRL знаменує перехід від формоцентричного до датацентричного підходу. Тобто організації проводять збір і передачу не конкретних обмежених форм звітів, а багатовимірного масиву даних, сформованого за особливою таксономією. З нього інформація в регуляторних і управлінських цілях може бути залучена в потрібному контексті, при цьому виключається дублювання даних, підвищується їх точність і доступність. Впровадження XBRL має забезпечити повну автоматизацію збору, формування та передачі даних про показники роботи різних фірм.

Три регулятори фінансового сектора – Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, а також Міністерство фінансів України підписали Меморандум про впровадження в Україні нової системи підготовки та подання фінансової звітності в електронному форматі, яка базуватиметься на стандарті XBRL. У її основу покладено таксономію МСФЗ.

Ефективність аудитора на посаді, як правило, впливає на те, як швидко зростає його заробітна плата. Однак, по-перше, це не є короткостроковою перспективою, а по-друге, зв’язок не завжди чіткий і зрозумілий аудитору. Отож, зарплата не є класичним варіантом зовнішньої винагороди, яким, наприклад, виступає бонус, що напряму залежить від результатів роботи за конкретний проміжок часу.

Фундаментом для успіху бізнесу є правильно побудована модель корпоративного управління, яка потребує відповідних базових передумов. Насамперед власники повинні визначити місію компанії, а правління – трансформувати в стратегічні цілі, які далі слід передати менеджменту для виконання. Результати на періодичній основі має перевіряти правління, а цілі операційного рівня потрібно скориговати в разі потреби.

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в публічному секторі (IPSASB) опублікувала огляд «На шляху до майбутнього». У цьому документі підсумовано успіхи, виклики та ключові результати роботи IPSASB упродовж 2017–2018 років.

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерської етики (IESBA) пропонує внести чергові зміни до Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів, включаючи міжнародні стандарти незалежності (далі – Кодекс етики, Кодекс).

До чинників, які можуть негативно позначитися на роботі аудиторів зараз і в майбутньому, належить недостатня забезпеченість кваліфікованими кадрами та значні затрати часу на отримання необхідної інформації.

Згідно з останніми дослідженнями, клієнти, які отримали професійний, уважний до деталей і разом з тим швидкий сервіс, швидше запам’ятають вашу компанію й розкажуть про неї знайомим. Грубий, метушливий і некомпетентний сервіс респонденти назвали головною причиною, щоб більше не звертатися до послуг такої фірми. При цьому повільний, але ефективний сервіс не викликає такої категоричної негативної реакції.