Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору IPSAS 40 «Об'єднання у державному секторі» запроваджує міжнародні вимоги до ведення обліку, що враховують потреби державного сектору при обліку об'єднань підприємств чи операцій

У нещодавно опублікованому звіті Європейського Союзу щодо тенденцій оподаткування наголошується, що ставки податку на прибуток корпорацій усіх 28 країн ЄС значно знизилися, починаючи з 2000 року. Сьогодні бізнес платить значно менше податку на прибуток, ніж це було на початку століття.

Натомість ставки екологічного податку почали зростати з 2009 року на території усіх держав Європейського Союзу. Найнижчими вони були впродовж 2003–2009 років.

Європейська комісія запропонувала нову систему, за допомогою якої можна буде вирішувати спори, пов’язані з подвійним оподаткуванням, що виникають між країнами – членами ЄС.

Комісія також оприлюднила пропозиції, втілення яких зупинить європейські компанії користуватися різними правилами оподаткування доходів та визначення бази оподаткування. Це питання набуло розголосу в ЄС. Річ у тім, що компанії, які працюють у країнах ЄС, працюють за одними правилами, а бізнес, розташований поза його межами, – за іншими. Усе це викликало проблему так званих «гібридних розбіжностей», що суттєво впливає на суми податкових надходжень.

Європейська комісія відновила позицію щодо уникнення загального підходу до використання Загальної консолідованої корпоративної системи оподаткування (Common Consolidated Corporate Tax Basesystem) усіма членами Європейського Союзу (ЄС). Позиція комісії ґрунтується на принципі збереження суверенних прав країн-членів встановлювати власні ставки податків, передбачаючи водночас суворі правила оцінки податкових надходжень національними контролюючими органами та обов’язок міжнародних груп компаній подавати інформацію стосовно сукупного прибутку від усіх видів діяльності, що здійснюється на території ЄС, до податкових органів однієї країни.

Позиція Європейської комісії передбачає можливість зменшення фіскальних зобов’язань в одній країні, що є членом ЄС, унаслідок понесення втрат від ведення господарської діяльності в іншій. Водночас вимагається дотримання «суворих вимог», однією з яких є перерозподіл прибутку в тій країні, де його було отримано.

Користування загальною консолідованою корпоративною системою оподаткування буде обов’язковим для всіх компаній і корпорацій ЄС, річний оборот коштів яких перевищує 750 млн євро.

Пропозиції Європейської комісії мають бути одноголосно погоджені Радою міністрів ЄС, щоб вони набрали чинності.

Країни з високим рівнем життя населення – члени Організації економічного співробітництва та розвитку розпочали формування власної податкової політики для забезпечення подальшого стабільного розвитку економіки

Комітет з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – IESBA) випустив новий стандарт «Реагування на недотримання законодавства та нормативних положень», який набирає чинності 15 липня 2017 року

Європейська комісія обговорює майбутні ставки ПДВ на цифрові публікації, які поширюються через Інтернету межах ЄС. Нині такі публікації обподатковуються ПДВ за ставкою, що діє в країні клієнта.