Рада з фінансової звітності Великобританії (UK’s Financial Reporting Council, FRC) оновила Практичний посібник (Practice Aid), який аудиторські комітети використовують для оцінки якості та ефективності зовнішнього аудиту.

Коли бізнес переходить на хмарні сервіси, внутрішній аудит повинен надати гарантії, що інфраструктура хмарного середовища надійна, безпечна та відповідає цілям організації й відповідатиме в майбутньому.

Дональд Брайдон, колишній голова Лондонської фондової біржі (London Stock Exchange Group), підготував та оприлюднив звіт «Оцінювати, запевняти та інформувати: покращуючи якість та ефективність аудиту» (Assess, assure and inform: improving audit quality and effectiveness). Автор документа закликав створити нову професію корпоративного аудиту, контроль над яким буде здійснювати Орган з питань проведення аудиту, звітності та управління (Audit, Reporting and Governance Authority, ARGA).

Сучасні алгоритми штучного інтелекту відкривають багато нових можливостей для автоматизації. Проте внутрішнім аудиторам відповідно до їх ролі важливо усвідомлювати ризики, пов’язані з упровадженням таких систем у компанії.

Рада з фінансової звітності Великобританії (FRC) оновила стандарт професійної етики та низку інших стандартів аудиту. Оновлення стандартів спрямовані на підвищення незалежності, попередження конфлікту інтересів та посилення захисту інвесторів.

Політичні партії оголосили про плани досягти повної рівності зарплат у Великобританії до 2030 року, однак, згідно з опитуванням, сектор бухгалтерського обліку відстає, адже різниця в оплаті праці чоловіків та жінок становить понад 20%.

Новорічні свята вже на порозі. Передсвятковий настрій досить часто стає причиною зниження особистої ефективності. Утім, часто щось із запланованого не вдається реалізувати не через несприятливі обставини, а тому, що ми самі поховали свою продуктивність під товстим шаром убивчих звичок, ліні та низької самооцінки.

Людські ресурси містять найбільші резерви для підвищення ефективності функціонування компанії. Будь-яка фірма може досягти успіху, якщо вона має конкурентну перевагу й здатна утримувати її протягом тривалого часу. Для цього компанії потрібні такі працівники, які забезпечать її такою перевагою.

Глобальна ініціатива зі звітності (Global Reporting Initiative, GRI) та Ініціатива відповідальної праці (Responsible Labor Initiative, RLI), а також Альянс відповідального бізнесу (Responsible Business Alliance) розробили інструментарій, за допомогою якого сподіваються започаткувати звітування про сучасні форми рабства.

Аудиторські фірми мусять працювати швидко. Проте трапляються ситуації, які потребують колегіального вирішення того чи іншого питання, пов’язаного з обслуговуванням клієнтів чи роботою фірми загалом. У таких випадках керівництво фірми звикло скликати наради. Та чи завжди вони продуктивні? Як додати таким зібранням ефективності – розповідають експерти.

Організація економічного співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) та програма розвитку Організації Об’єднаних Націй «Податкові інспектори без кордонів» (United Nations Development Programme’s Tax Inspectors Without Borders initiative, TIWB) розпочала втілювати проєкт з автоматичного обміну інформацією (automatic exchange of information, AEOI).

Завдання TIWB – запустити низку експериментальних програм, аби надати підтримку державам, які розвиваються, у запровадженні автоматичного обміну інформацією, що передбачає залучення експертів з країн ОЕСР.

В основі цих програм лежатиме підхід TIWB, за яким експерти працюють пліч-о-пліч з податковими органами відповідної держави. Програми розроблені, аби допомогти застосовувати дані AEOI: засоби аналізу даних, оцінки ризиків, забезпечення комплаєнсу, створення інформаційних кампаній, інформування платників податків, розроблення політики проведення аудиту, розрахунку суми податку та практичну інформацію.

Наразі TIWB вивчає можливості розширення своєї діяльності, зокрема на сфери податків та злочинності, розробивши чотири експериментальні програми, які втілюються у Вірменії, Колумбії, Уганді та Пакистані.

Абдул Хазеф Шейх (Abdul Hafeez Shaikh), радник прем’єрміністра Пакистану з питань фінансів, зазначив: «Пакистан високо цінує технічну підтримку, надану Глобальним форумом та TIWB через програми з обміну інформацією, а також трансфертного ціноутворення та розслідування податкових злочинів. Пакистан здійснив обмін інформацією із 56 країнами за допомогою автоматичного обміну інформацією, однак проблеми інтерпретації та узгодження отриманих даних залишаються під час перетворення цієї інформації у разі розрахунку збільшеного обсягу надходжень».