У травні Рада з МСФЗ запросила всіх охочих перевірити ефективність розроблених відповідно до нового підходу вимог до розкриття інформації в IFRS 13 «Оцінка справедливої ​​вартості» та IAS 19 «Винагорода працівникам» на практиці. Оскільки досвід таких «польових випробувань» МСФЗ вже є, та й до самої ідеї Європейська консультативна група з фінансової звітності (EFRAG) поставилася позитивно, тому вона проведе вивчення практичної ефективності березневих пропозицій.

Американський Інститут сертифікованих бухгалтерів (AICPA) спільно з Міжнародною асоціацією фахівців у сфері управлінського обліку (CIMA) випустили нове неофіційне керівництво з аудиту цифрових активів щодо оцінки ризиків, пов’язаних з ними процесів і систем контролю, комплаєнсу, транзакцій із пов’язаними сторонами.

До перегляду національного стандарту аудиту, аналогічного із МСА 240 «Обов’язки аудитора щодо несумлінних дій під час проведення аудиту фінансової звітності», британська Рада з фінансової звітності (FRC) приступила в жовтні минулого року. Наразі ця робота завершена. З урахуванням того, що за півтора десятка років у Великобританії до цього стандарту вносилися дуже обмежені зміни, перегляд, справді, був необхідний. Аудитори давно просили уточнити свої обов’язки в разі виявлення ознак шахрайства в організаціях, які перевіряються.

Для того щоб мати завжди актуальні знання, уміння і навички, потрібно самовдосконалюватися. Основним елементом самовдосконалення є самонавчання, що особливо важливо для професійного розвитку бухгалтерів та аудиторів.

На сьогодні кіберзлочинність є одним з найбільших ризиків для бізнесу. До 2021 року витрати на боротьбу з цією проблемою становили 6 трлн доларів по всьому світу. Однак, попри все це, дослідження АССА показало, що далеко не всі фінансові фахівці відносять кібербезпеку до чинників ризику, і досить часто відповідальність за неї покладається тільки на IT-фахівців.

У новому дослідженні АССА, проведеному за підтримки Служби досліджень HeadHunter, представників фінансової сфери попросили оцінити власну стабільність на нинішньому робочому місці, складнощі в пошуку роботи, упевненість у власній затребуваності та фінансове благополуччя в майбутньому.

Напередодні виходу проміжної звітності за перший квартал 2021 року Рада з фінансової звітності Великобританії (FRC) випустила огляд, що містить приклади зразкової практики, а також виділяє проблемні аспекти, де потрібні поліпшення. Серед ключових сфер звітності, які потребують уваги, виділені теми знецінення, допущення про безперервність діяльності, оцінки справедливої ​​вартості, обліку фінансових інструментів, розкриття істотних суджень тощо.

Професійні вимоги до фінансового директора, аудитора, фінансового фахівця розширюються. На перший план поступово виходять неспеціалізовані навички, також відомі як soft skills. Список завдань змінюється. Звісно, потрібно вміти оперувати цифрами, складати звітність і аналізувати фінансові показники. Але це вже не запорука успіху.

Дослідження АССА «Машинне навчання: наука, а не вимисел» було присвячено використанню штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання у фінансах. Його основна мета – з’ясувати, яке ставлення до нових технологій сформувалося в галузі.

Європейська комісія направила лист Європейській консультативній групі з фінансової звітності (EFRAG) з проханням розпочати розроблення європейських стандартів звітності сталого розвитку, існування яких передбачили в представленій нещодавно попередній версії нової Директиви CSRD.

На думку Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) та Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), технічно підковане молоде покоління Z – так називають людей, що народилися в період з другої половини 90-х до другої половини нульових – є основним каталізатором змін в бізнесі, а ось щодо ролі самого бізнесу в них поки є великі сумніви.

Під час пандемії багатьом американцям довелося перейти на віддалений режим роботи. Для аудиторів, для яких така форма організації праці – це виїзд на об’єкти клієнта, ситуація склалася інакше: через обмеження вони не могли відвідати офіс замовника, виробничі потужності та склади для виконання необхідних аудиторських процедур, наприклад, інвентаризації, тож доводилося шукати креативний підхід.

Згідно з результатами дослідження, проведеного Радою з фінансової звітності (FRC) і британським Університетом Портсмута, найбільші компанії FRSE 350 почали більш узгоджено співвідносити логіку розрахунку розміру винагороди топменеджерів з інтересами акціонерів, виражених в довгострокових фінансових результатах. Однак поки ще далеко не все ідеально з боку деталізації застосування основоположних принципів Кодексу.