Щоб привернути увагу споживача, недостатньо надавати послуги відмінної якості чи пропонувати добірні продукти. Потрібно вміти знайти підхід до клієнта, розробити правильну стратегію ведення бізнесу і сотні правил для співробітників. Останнім часом модним трендом став ребрединг компаній. Про його вияви та вплив на успіх фірм поговоримо далі.

З кожним роком економіка змінює поведінку споживача. Тому те, що нещодавно викликало захоплення, уже здається нецікавим і непотрібним. Через це компанія втрачає клієнтів і перспективи. Часто тактичних рекламних рішень для вирішення проблем недостатньо. Потрібна нова концепція спілкування з потенційними і наявними клієнтами, нові продукти і види послуг, удосконалена бізнес-модель, кардинально інше позиціонування, дизайн, комунікація тощо. Тому часто власники компаній вдаються до ребредингу.

Ребрендинг − це не зміна логотипу чи назви компанії, і навіть не оновлення дизайну упаковки або фірмового стилю. Це − комплекс заходів, спрямованих на зміну сприйняття бренду в цілому. Правильно організований і проведений ребрендинг дає змогу компанії стати привабливішою для клієнтів, наростити прибутки і знайти нові напрями розвитку. Ребрендинг сприяє приведенню бренду у відповідність з поточним станом бізнесу і планами компанії. Він передбачає зміни в усіх брендкомунікаціях: від упаковки до рекламних матеріалів.

У результаті ребрендингу повної ліквідації старого бренду, як правило, не відбувається. Ребрендинг допомагає компанії еволюціонувати. Отримавши оновлені комунікації й оболонку, бренд може стати істотно свіжішим, емоційнішим. Він отримує нові сили, знаходить нові якості, стає привабливішим для наявних клієнтів і завойовує нових. Незначні зміни у візуальних елементах чи рекламній політиці не вважаються ребрендингом. Він не є процесом зміни зовнішнього вигляду, а відображає якісні зміни в позиціонуванні і стратегії компанії. Ребрендинг − це завжди факт тотального перегляду майже всіх атрибутів бренду.

Необхідність в ребрендингу може пояснюватися безліччю причин. Це може бути пов’язано зі зміною курсу і стратегії компанії, новою сферою діяльності, якщо застарів бренд (для фірм, що вже давно на ринку), при посиленні конкуренції на ринку, зумовленим появою нових гравців на ринку або ж інтенсивним розвитком давніх тощо.

Інститут внутрішніх аудиторів опублікував звіт про те, з якими етичними викликами стикаються внутрішні аудитори на практиці. Інформація ґрунтується на опитуванні понад 14 тисяч аудиторів із 166 країн світу.

Дослідження показало, що для внутрішніх аудиторів дотримання етичних правил важливе для:

 • побудови довіри та впевненості;
 • обрання рішення в складних ситуаціях;
 • встановлення чітких меж аудиторської роботи;
 • забезпечення об’єктивного аналізу та комунікацій.

Багато респондентів вважають етику та культуру ключовими елементами успіху організації. Водночас внутрішній аудитор повинен бути добре обізнаним в обох сферах.

Також відповіді фахівців з усього світу показали, що в багатьох організаціях внутрішні аудитори можуть виконувати свою роботу, не переймаючись про можливість репресій або залякувань у відповідь. В ідеальному середовищі вони повинні завжди мати можливість представити виявлені факти без загрози почути зустрічні обвинувачення та погрози.

Однак, на жаль, не всі фахівці працюють у такому середовищі. На аудиторів досить часто чиниться тиск. Їх змушують приховати виявлені факти або внести зміни у звіт за результатами аудиторської перевірки. У випадку незгоди вони часто стикаються з негативними наслідками, у тому числі зі зниженням заробітної плати, примусовим переведенням на інші позиції або ж навіть звільненням. Такого роду тиск існує майже в усіх галузях та економічних регіонах світу.

На керівника внутрішнього аудиту найчастіше намагається вплинути голова правління (38%), операційний менеджмент (25%) та фінансовий директор (24%). Лінійні внутрішні аудитори найбільшого тиску зазнають вже в межах самої функції внутрішнього аудиту (44%). Це означає, що керівники внутрішнього аудиту досить часто піддаються зовнішньому тиску і, своєю чергою, просять аудиторів «пом’якшити» звіт.

Аудиторський комітет відіграє важливу роль в підтримці етичної поведінки. Однак, на жаль, її не завжди достатньо. Особливо це стосується державного сектора, де найчастіше відчувається нестача незалежного та ефективного аудиторського комітету.

Глобальна ініціатива зі звітності (Global Reporting Initiative, GRI) підготувала практичне роз’яснення принципів, прийнятих Фондовою біржею Дакки (Dhaka Stock Exchange, DSE) та Коломбо (Colombo Stock Exchange, CSE). Ці принципи містять рекомендації щодо складання звітності з питань сталого розвитку. Ними повинні користуватися представники бізнесу, які працюють із зазначеними біржами.

Понад 500 компаній, розташованих у Шрі-Ланці та Бангладеші, зобов’язані складати та оприлюднювати звіти зі сталого розвитку.

Виконавчий директор GRI Тім Мохін (Tim Mohin) заявив: «Дедалі більше компаній починають усвідомлювати, що звітність з питань сталого розвитку – це не стільки можливість, скільки потреба. Надання звітів про досягнуті результати забезпечує прозорість, що, своєю чергою, допомагає оцінити ризики та спростити процедуру ухвалення рішень».

Раджива Бандаранайке (Rajeeva Bandaranaike), керівник Фондової біржі Коломбо, додав: «Ми раді, що дедалі більше компаній Шрі-Ланки й Бангладешу беруть на себе зобов’язання представляти звіти щодо сталого розвитку. Ми заохочуємо компанії Шрі-Ланки, які є учасниками нашої біржі, вжити всіх заходів, аби зробити цю звітність загальним стандартом».

Сьогодні кліматичні, соціальні та управлінські фактори мають безпосередній вплив на спроможність компаній та їхніх інвесторів досягти сталого розвитку та процвітання.

Цьогоріч Рада з нагляду за звітністю публічних компаній (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) проведе дослідження впливу технологічного прогресу на аудит.

Зокрема, розглядатиметься використання аудиторами спеціалізованого програмного забезпечення та як саме аудит сьогодні відповідає на ризики, пов’язані з кібербезпекою, використанням цифрових активів і технологій блокчейн.

Для цього заплановано провести опитування представників аудиторських фірм та аудиторських комітетів. Його результати будуть використані для покращення якості надання послуг.

Окрім питань технологічного прогресу, PCAOB у рамках дослідження планує з’ясувати, яких заходів сьогодні вживають аудиторські фірми, аби зарадити ситуації, коли звітність замовника містить суттєві помилки. Також буде проаналізовано використання аудиторськими фірмами індикаторів якості аудиту (Audit Quality Indicators, AQIs), дотримання нових вимог до складання аудиторських звітів, систему контролю якості аудиторських фірм, а також їхню культуру, політику і процедури та забезпечення узгодженості дій задля якості послуг.

Немало уваги мають приділити й питанню незалежності аудиторів з метою виявлення недоліків, які регулярно трапляються в процедурах забезпечення контролю, що дасть змогу визначити фактори, що порушують принцип незалежності.

Проведення такого дослідження є частиною стратегічного плану PCAOB для активізації взаємодії зовнішніх аудиторів із зацікавленими сторонами – підприємствами, органами регулювання й нагляду та громадськістю.

«Велика четвірка» відповідно до вимог європейського законодавства змушена забезпечувати гендерну рівність серед співробітників на керівних позиціях. Нещодавно консалтингова компанія 20-First повідомила, що в Ernst & Young 6 із 14 керівних посад займають представниці прекрасної статі.

Водночас у KPMG команда топ-менеджерів складається з 5 жінок та 9 чоловіків. У PwC та Deloitte на високих постах по 4 представниці прекрасної статі проти 8 – сильної.

Якщо говорити про аудиторські компанії, що входять до топ-10 світу, то, приміром, Grant Thornton у Великобританії у 2015 році призначила на посаду виконавчого директора пані Сашу Романович (Sacha Romanovitch). Утім, у жовтні 2018 року стало відомо про її дострокову відставку. Наразі всі 10 топових позицій віддані чоловікам.

У Smith & Williamson та Mazars до когорти менеджерів входять по дві представниці прекрасної статі, а в BDO, RSM й Saffery Champness – по одній.

20-First провела аналіз не лише аудиторської сфери, а й корпоративного сектора в цілому. Результати аналізу свідчать, що з 99 осіб у радах управління 10 найбільших світових аудиторських організацій 73% становлять чоловіки, а 27% – жінки. Ситуація в корпоративному секторі ще гірша. Так, у топових 20 компаніях Fortune Global 500 найвищі менеджерські позиції займають переважно представники сильної статі – 85% і лише 15% становлять жінки.

Сьогодні знання іноземної мови для аудитора є вкрай важливим. Це додає «нуликів» до заробітної плати, дає змогу долучатися до міжнародних проектів і розширювати свій кругозір, спілкуючись з людьми різних національностей. Однак досить часто, витрачаючи час на вивчення мови, так і не вдається її опанувати на належному рівні.

Поширеною помилкою охочих вивчити іноземну мову є заучування окремих слів. Водночас ваші успіхи будуть більш очевидними, якщо ви зміните тактику і будете намагатися вчити фрази, тобто слова в контексті. По-перше, слово у фразі запам’ятовується швидше. По-друге, вивчаючи слова в контексті, ви будете запам’ятовувати не тільки його значення, а й правила використання. Поліглоти зізнаються, що значно простіше опанувати мову, якщо вчити цілі речення.

Не варто надто захоплюватися теоретичною граматикою, витрачаючи на її засвоєння купу дорогоцінного часу. Звісно, ніхто не заперечує важливість теорії, а втім, важливо не «засиджуватися» на ній. Зрозумівши правила, слід негайно переходити до практичних вправ використання граматичних конструкцій в усному та письмовому мовленні. На практику якраз можна не шкодувати часу.

Кажуть, гуртом можна й море загатити. У справах, на які доведеться витрачати багато часу на регулярній основі, краще заручитися надійною дружньою підтримкою. Психологи кажуть, що відвідування курсів іноземної мови разом із товаришем або другою половиною значно підвищують шанси на успіх. Якщо раптом хтось із пари втратить інтерес до навчання, другий зможе його «взяти на поруки» і продовжити заняття разом. До того ж, удвох відвідувати курси, робити домашні завдання й виконувати вправи веселіше й приємніше.

Дієвим інструментом для боротьби з корпоративним шахрайством є форензік. У широкому розумінні – це, з одного боку, сукупність експертиз, спрямованих на розслідування будь-якого роду фактів шахрайських дій у компанії з метою розкриття шахрайських схем, з іншого боку, – це система превентивних заходів, спрямованих на мінімізацію та протидію виникнення будь-якого роду фактів шахрайських дій у майбутньому.

В арсенал форензік входять різні елементи систем внутрішніх контролів.

 • Комплаєнс – це сукупність законодавчих норм і внутрішніх розроблених політик і регламентів компанії, яких повинен дотримуватися кожен співробітник.
 • Щорічний аудит фінансової звітності – процедура, яка дає змогу впевнитися в прозорості, достовірності та повноті відображених у бухгалтерському обліку операцій, зіставити їх з первинними документами. У багатьох компаніях це програма 1С або SAP. Головним завданням фінансового аудиту є підвищення довіри до фінансової звітності компанії.
 • Система зворотного зв’язку, що дає змогу з допомогою людей, які працюють на підприємстві, ідентифікувати шахрайські дії з боку третіх осіб. Це своєрідний інструмент імплементації політики нетерпимості до будь-якого роду фактів шахрайських дій у компанії.
 • Зовнішні інструменти – наявність в організації зовнішнього фінансового контролера, що підпорядковується безпосередньо акціонеру компанії. Він максимально не заангажований, а отже, ефективніший, ніж внутрішня служба безпеки, штатний фінансовий контролер чи внутрішній аудитор.

Асоціація дипломованих присяжних бухгалтерів (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) і Deloitte провели спільне дослідження щодо труднощів відображення в обліку та фінансовій звітності нематеріальних активів.

Головна проблема полягає в тому, що ринок визначає нематеріальні активи як цінні, а у фінансовій звітності вони взагалі не відображаються як активи.

Згідно з даними дослідження, 77% компаній вносять відомості про науково-дослідницьку роботу до своєї фінансової звітності, а 62% – одразу ж списують ці витрати, аби не розглядати їх як інвестиції.

Відображення в обліку та звітності нематеріальних активів відрізняється в європейських країнах. Австрійські, німецькі, грецькі, швейцарські та фінські компанії воліють списувати нематеріальні активи на витрати.

Річард Мартін, керівник департаменту корпоративної звітності та один із провідних авторів ACCA заявив: «Нематеріальні активи можуть включати цінність робочої сили, ноу-хау, відносини з клієнтами, бренди та розроблення нових продуктів. Міжнародні стандарти фінансової звітності визначають обмежене коло активів, які зазначаються у фінансовій звітності. І саме це породжує проблему. Немає жодного натяку на те, що питання невідповідності вирішується, тож треба приділити цьому більше уваги. ACCA буде проводити брифінги, публічні консультації та вимагатиме оновлення керівних принципів складання нефінансової звітності», – наголосив експерт.

Корупція – один з основних ризиків для компаній. Справжніми причинами її процвітання на державних підприємствах є низькі заробітні плати та спокуса скористатися бюджетними коштами, аби відшкодувати дельту в недоотриманому прибутку.

У бізнесі ситуація трохи краща: мотивація бути ефективними значно вища, менеджерам доводиться уважно стежити за показниками маржі, EBITDA, понесеними витратами, конкурентами, безпечним управлінням і часткою ринку. Водночас ахіллесовою п’ятою бізнесу в частині боротьби з внутрішніми шахрайством є: відсутність систем внутрішніх контролів (фінансових, юридичних, IT), системи комплаєнс та елементарних систем фізичної безпеки. Результатом цього є ризики незаконного відчуження активів і спотворення фінансової звітності. А це – основні фактори шахрайства.

Світова статистика свідчить про втрати від 5 до 15% щорічної виручки компанії внаслідок недобросовісних дій третіх осіб і штатних менеджерів. Дані щодо українських суб’єктів економіки дають більш кричущі цифри, де суми нерідко доходять до 50 і навіть 70% річного обороту.

На жаль, у багатьох випадках гроші безповоротно виведені. Середні суми фінансових втрат унаслідок управління недобросовісних менеджерів і партнерів по бізнесу в рази більші, ніж у результаті діяльності керівників середньої ланки.

Національна асоціація рад штатів з бухгалтерської звітності запропонувала внести зміни до Типових норм Єдиного акта про бухгалтерську звітність (Uniform Accountancy Act, UAA), що стосуються процедури колегіального ухвалення рішень спеціально вповноваженими комітетами від кожного штату.

UAA – це документ, що має рекомендаційний характер, розроблений для забезпечення впровадження передової практики під час процесу прийняття законодавчих актів, які стосуються бухгалтерської справи.

Зазвичай, здійснюючи перегляд положень цього документа, його прихильники в кожному штаті докладають усіх зусиль, аби домогтися зміни законів і постанов штату відповідно до стандартів UAA та забезпечити задоволення інтересів громадськості й бухгалтерів.

Наразі пропонуються такі зміни до Типових норм Єдиного акта про бухгалтерську звітність:

 • AICPA та CPA визнати професійними організаціями-спонсорами;
 • затвердити інструкцію про вибір членів колегіального комітету;
 • уточнити вимоги, які фірмам потрібно буде виконати до певної дати, аби долучитися до складу колегіального огляду ради штату з бухгалтерської звітності;
 • конкретизувати документи, що стосуються колегіального огляду, який повинен надаватися фірмами раді штату з бухгалтерської звітності в зазначений час.

Європейська комісія провела перевірки деяких держав і за їх результатами додала ще 15 країн до чорного списку податкових юрисдикцій високого ризику.

З цих п’ятнадцяти країн п’ять – Американське Самоа, Гуам, Самоа, Тринідад і Тобаго та Вірґінські острови – не взяли на себе жодних зобов’язань після оприлюднення першого чорного списку в 2017 році.

Барбадос, Об’єднані Арабські Емірати та Маршаллові острови, які були внесені до чорного оригінального списку раніше, знову потрапили до нього, оскільки не спромоглися виконати своїх зобов’язань.

Решта сім країн, а саме: Аруба, Беліз, Бермудські острови, Фіджі, Оман Вануату і Домініка, були перенесені із сірого списку до чорного з тієї ж причини.

Європейський Союз продовжить проводити перевірку 34 країн, які знаходяться в сірому списку. Слід зазначити, що перевірка 25 держав з оригінального списку мала позитивний результат.

Такі списки є механізмом боротьби з податковим зловживанням та нечесною конкуренцією в податковій сфері у всіх куточках світу. В основі переліку держав лежить порівняння податкової прозорості, належного управління, реальної економічної діяльності та нульової ставки корпоративного податку.

На основі списків ЄС розробляє комплекс заходів, які держави-члени Європейського Союзу можуть вжити до країн з чорного списку. Ці заходи включають: посилення контролю та проведення аудиту, утримання податків, вимога надавати документи та застосовувати положення про боротьбу зі зловживаннями.

Крім того, законодавство ЄС забороняє здійснювати фінансування через країни чи організації, зареєстровані в державах, зазначених у чорному списку.

Комісар з економічних та фінансових питань, оподаткування і мита П’єр Московічі заявив: «Список податкових гаваней, складений ЄС, – справжній успіх. Він має позитивний вплив на досягнення прозорості та справедливості у сфері оподаткування в усьому світі. Завдяки цьому списку десятки країн відмінили податкові режими, які лише завдавали шкоди, і привели своє законодавство у відповідність до міжнародних стандартів прозорого і справедливого оподаткування. Тим країнам, законодавство яких не відповідає міжнародним стандартами і які були внесені до чорного списку, доведеться зіткнутися з наслідками. Ми підвищуємо вимоги до належного управління податками для всіх держав і в такий спосіб намагаємося обмежити можливості для податкових зловживань».

Як відомо, великі технологічні гіганти передають багато бізнес-функцій у країни з дешевою робочою силою. Не новина, що більшість високотехнологічних пристроїв сьогодні збираються в Індії, Бангладеші, Китаї тощо.

Намагаються зекономити і представники «великої четвірки», які передають виконання деяких аудиторських процедур на аутсорсинг. Про це заявили представники лейбористської партії Великобританії. Їм стало відомо, що сьогодні на аутсорсинг у Бангладеш, Індію, В’єтнам та Румунію (у цих країнах немає органу, що здійснює регулювання аудиту) передається близько 20% проектів з аудиту.

Лейбористи висловили занепокоєння такою ситуацією, оскільки переконані, що вона може згубно позначитися на якості аудиту. Саме тому вони офіційно звернулися до представників «великої четвірки» з проханням пояснити, чому аудиторські процедури передаються на аутсорсинг і яка частка проектів виконується поза межами аудиторських фірм.

«Велика четвірка» змушена була визнати, що деяка частина роботи дійсно здійснювалася на умовах аутсорсингу, однак частка таких робіт не перевищує 6% від загального обсягу аудиторських послуг. Крім того, за словами представників «великої четвірки», на аутсорсинг передавалися лише технічні процедури, які не впливають на аудиторське судження.

У відповідь на це партійні лідери наголосили: «Деякі компанії здійснюють аудит лише для «галочки», і цим самим здійснюють негативний вплив на якість аудиторських послуг. Результатом погоні за максимальним прибутком є нестача часу, неправильно проведена аудиторська перевірка, залежність від роботи людей, які не працюють в компанії, крах бізнесу і недовіра суспільства до аудиторів».

Європейська організація з цінних паперів та ринків (ESMA) активно навчає європейські компанії готувати звітність в електронній формі з використанням формату подачі ділової звітності XBRL. З листопада минулого року регулярно транслюються навчальні відео для європейських компаній.

Нещодавно з’явилось відео, у якому учасники європейських ринків пояснюють тонкощі вимог нового Єдиного європейського електронного формату – European Single Electronic Format (ESEF), запланованого для впровадження вже наступного року.

У навчальних відео, підготовлених Європейською організацією з цінних паперів та ринків, пояснюється, як застосовувати таксономії МСФЗ та ESEF, яким чином концепції в основі індивідуальної звітності компаній повинні знаходити в них відображення, за якими правилами таксономії можуть братися до уваги специфічні для тієї чи іншої організації концепції тощо.

Не відстає від загальноєвропейських тенденцій і Палата аудиторів і бухгалтерів України, яка нещодавно підтримала проект «Навігатор по XBRL в Україні». Він передбачає проведення циклу ознайомчих та навчальних вебінарів щодо практичного застосування XBRL, публікацію тематичних інформаційних матеріалів, залучення громадськості до онлайн-форуму у форматі питання-відповідь та багато інших заходів.

Новий проект «Навігатор по XBRL в Україні» покликаний допомогти всім компаніям впоратися з переходом на подання електронної звітності за МСФЗ-таксономією в єдиному електронному форматі, які повинні звітувати в такий спосіб відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards Board, IASB) запропонувала внести зміни до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», аби уточнити, які витрати потрібно брати до уваги під час оцінки збитковості угоди.

Компанія вважає угоду збитковою (обтяжливою), якщо витрати, які передбачає її виконання, перевищують очікувану економічну вигоду.

IASB висунула пропозицію включити до витрат, необхідних для виконання угоди, додаткові платежі, наприклад, вартість матеріалів, а також здійснювати розподіл витрат, пов’язаних з угодою (скажімо, амортизаційні витрати на обладнання, яке компанія використовує з метою виконання угоди).

Ці зміни здебільшого стосуватимуться компаній, що провадять діяльність у сфері виробництва, будівництва та надання послуг.

Зауваження й рекомендації щодо запропонованих змін до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи» можуть подаватися до IASB до 15 квітня 2019 року.